دیدار و گفتگو با علی شهیدی

یکصد وشصت و نهمین نشست از سلسله جلسات صبح پنجشنبه های مجله بخارا اختصاص یافته است به دیدار و گفتگو با دکتر علی شهیدی که در ساعت نه صبح پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ در خانه گفتمان شهر (وارطان )با حضور دانشجویان رشته تاریخ ، ایرانشناسی و ادبیات و علاقمندان به نشست های صبح پنجشنبه های مجله بخارا برگزار می شود. باهم نگاهی گذار به کارنامه علمی دکتر علی شهیدی داریم :

– عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (از ۱۳۹۲ تا کنون)
– استادیار گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی و ایران‌شناسی
– دکتری فرهنگ و زبا‌ن‌های باستانی ایران از دانشگاه تهران
– رساله دکتری: تاریخ و فلسفه پزشکی ایران باستان بر پایه منابع ایرانی
– دبیر و عضو کمیته ایران‌شناسی دانشگاه تهران
– مدیر دبیرخانه دائمی همایش‌ها و همکاری‌های علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
– عضو هیات تحریریه مجلات: تاریخ و فرهنگ ایران باستان (دانشگاه شهید بهشتی)، پژوهش‌نامه فرهنگ و زبان‌های باستانی (وزارت علوم)، سرزمین من (ماهنامه ایران‌شناسی و ایران‌گردی) و …
– همکاری با دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (دبا، دانشنامه تهران، دانشنامه فرهنگ مردم ایران)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی (دانشنامه شبه قاره) و …
– استاد مدعو دانشکده الهیات، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و …
– عضو هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ایران‌شناسی (وزارت علوم)
خانه گفتمان شهر (وارطان). میدان فلسطین . خیابان طالقانی .ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴