دیدار و گفتگو با هوشنگ اتحاد

 

یکصد و شصت و هفتمین جلسه صبح پنجشنبه های مجله بخارا اختصاص یافته است به دیدار و گفتگو با هوشنگ اتحاد که با حضور و سخنرانی دکتر نجل رحیم ، کامبیز روشن روان و دکتر ایرج پارسی نژاد در خانه گفتمان شهر (پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت نه صبح) برگزار می شود.
این جلسه به مناسبت انتشار مجموعه سه جلدی ” چهره های موسیقی ایران معاصر ” که حاصل چندین پژوهش و تحقیق هوشنگ اتحاد است برگزار می شود . ناشر این مجموعه سه جلدی انتشارات فرهنگ نشر نو است .
هوشنگ اتحاد در اردیبهشت 1317 در بابل به دنیا آمد. پس از طی دوره‌های دبستان و دبیرستان در تهران، به دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران راه یافت و در رشتۀ مهندسی باغبانی مدرک کارشناسی ارشد گرفت. سپس در 1341 ش به استخدام رسمی سازمان پارک‌های شهرداری تهران درآمد. از اواخر دهۀ 1360 به تحقیق دربارۀ پژوهشگران و مصححان معاصر ایران پرداخت که حاصل آن، کتاب پژوهشگران معاصر ایران در 14 جلد است که توسط نشر فرهنگ معاصر به چاپ رسیده است.
خانه گفتمان شهر (وارطان ) . میدان فلسطین . ضلع جنوبی خیابان طالقانی .پلاک ۵۱۴