شب سید ابوالقاسم انجوی شیرازی

 

در آستانه بیست و هفتمین سالگرد درگذشت زنده یاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی مجله بخارا چهارصد و نود چهار مین شب از شبهای خود را به یاد و خاطره آن محقق و پژوهشگر فرهنگ مردم ایران اختصاص داده است. که درساعت پنج بعد از ظهر یکشنبه بیستم مردادبرگزار می شود.
انجوی شیرازی از اوایل سال ۱۳۴۰ با برنامه رادیویی “فرهنگ مردم” کار سترگی را آغاز کرد که تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت.
وجه دیگر زندگی ادبی انجوی شیرازی تصحیح دیوان حافظ بود که چاپ های متعددی از آن تاکنون عرضه شده است.
آشنایی با صادق هدایت در نوجوانی نقطه عطفی در زندگی او به شمار می آید. کوشش های انجوی در جمع آوری فرهنگ مردم حاصل این آشنایی بود.
در شب سیدابوالقاسم انجوی شیرازی سخنرانان:ولی الله درودیان-امیرنوری-سید احمد محیط طباطبایی- علی آنی زاده وعلی دهباشی درباره وجوه گوناگون زندگی ادبی انجوی صحبت خواهند کرد.همچنین بخش هایی از فیلم سخنرانی های وی درباره فردوسی و شاهنامه و فرهنگ مردم ایران به نمایش در می آید.
خانه اندیشمندان علوم انسانی . خیابان نجات اللهی .چهارره ورشو . تالار فردوسی