شب دکتر منوچهر مرتضوی

 

به مناسبت تجلیل از مقام علمی و شخصیت بی نظیر استاد دکتر منوچهر مرتضوی، استاد ادبیات و رییس فقید دانشگاه تبریز، حافظ شناس و شاهنامه شناس بزرگ چهار صد و هشتاد ونهمین شب از شب های بخارا به بررسی کارنامه علمی این استاد اختصاص یافته است.
این مراسم روز چهارشنبه نهم مرداد در تبریز زادگاه استاد در سالن مجتمع فرهنگی 29 بهمن تبریز (موسسه الف) ساعت چهار ونیم بعداز ظهربرگزار می شود.
در این شب معصومه معدن کن، نصرالله امامی، مینو امیرقاسمی، باقر صدری نیا، علی دهباشی، سجاد آیدنلو، محمدرضا ضیا، محمد ابراهیم پور نمین و جواد رنجبر درخشی لر سخنرانی خواهند کرد.
به باور بسیاری از صاحب نظران کتاب مکتب حافظ دکتر مرتضوی نقطه عطفی در حافظ شناسی است و این استاد در کنار آثار ماندگار درباره شاهنامه فردوسی و تاریخ دوره ایلخانیان حافظ شناسی را در جهان متحول کردند.
دکتر مرتضوی پس از انقلاب در اوج اقتدار علمی و مدیریت علمی از دانشگاه کناره گرفت و باقی سال های عمر خود را در انزوا سپری کرد.
استاد مرتضوی در 11 تیرماه سال 1389 با دار فانی وداع کرد. هنوز یاد و خاطره دکتر مرتضوی در اذهان شاگردان او زنده است.
تبریز . بلوار ۲۹ بهمن . جنب بیمارستان ۲۹ بهمن. مجتمع فرهنگی ۲۹ بهمن . موسسه الف . چهارونیم بعد ازظهر .