دیدار و گفتگو با محمد رضا مرعشی پور

ر
یکصد و چهل و چهارمین نشست از سلسله جلسات صبح پنجشنبه های مجله بخارا اختصاص دارد به دیدار و گفتگو با استاد مرعشی که در ساعت نه صبح پنجشنبه دوم اسفند ۱۳۹۷ در خانه گفتمان (وارطان) برگزار می شود.
محمدرضا مرعشی پور متولد شوشتر است در سال ۱۳۱۵. وی مهندس کشاورزی است.در زمانه ایی که کمتر کسی به یادگیری زبان و ادبیات عربی علاقه نشان می‌داد در زبان و ادبیات عرب بدون استاد دیدن و خود آموخته، متبحر شد.
وی آثار مهمی از نجیب محفوظ را به فارسی برگردانده است.
«کوچه مَدَق»، «راه»،«خواب»[مجموع داستان] از جمله ترجمه های وی از آثار محفوظ است.وی اثر معروف زکریا تامر « تندر » ونیز آثار دیگری را از نویسندگان بزرگ عرب نظیر جرجی زیدان، احسان عبدالقدوس، احمد رجب را به زبان فارسی ترجمه کرده است.
هزار و یک شب و تاریخ بیهقی به روایت دیگر آخرین آثار اوست.
خانه گفتمان شهر . میدان فلسطین .‌خیابان طالقانی غربی . ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴