دیدار و گفتگو با دکتر عبدالحسین نیک گهر

 

یکصد وسی وسومین نشست از جلسات صبح پنجشنبه مجله بخارا اختصاص یافته است به دیدار و گفتگو با دکتر عبد الحسین نیک گهر که نه صبح روز پنجشنبه پانزدهم اذر در خانه گفتمان شهر برگزار می شود.
دکتر نیک گهر با کسب رتبه اول در سال ۱۳۳۹ لیسانس فلسفه و علوم
تربیتی را از دانشگاه تبریزدریافت
کردوبرای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام شد و پس از اخذ درجه دکتر جامعه شناسی از دانشگاه سوربن در سال ۱۳۴۳ در دانشگاه فردوسی مشهد به تدریس پرداخت . ودرسال ۵۰ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربن دکتری دولتی در رشته جامعه شناسی دریافت کرد. از اثار دکتر نیک گهر می توان به کتابهای :
تکاپوی جهانی از ژان ژاک سروان شرایبر/ جامعه شناسی ماکس وبر از ژولین فروند/فرهنگ انتقادی جامعه شناسی از ریمون بودون/خاطرات ریمون ارون در دو جلد/پایان دموکراسی از ژان ماری گنو و کتابهای دیگر…..
خانه گفتمان شهر . میدان فلسطین. طالقانی غربی. ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴