دیدار و گفتگو با علی دهباشی، سجاد ایدانلو و ابوالفضل خطیبی

 

کتابفروشی دهخدا در تبریز(ساعت ده ونیم صبح امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷) در محل کتابفروشی واقع در تبریز، اول خیابان طالقانی ، نرسیده به هفده شهریورنبش کوچه شقایق نشستی را با حضور علی دهباشی ، سجاد ایدانلو و ابوالفضل خطیبی برگزار می کند . در این نشست مباحثی پیرامون شاهنامه شناسی، ادبیات معاصر و بررسی مطبوعات ادبی و فرهنگی مطرح خواهد شد و به سوالات حضار پاسخ داده خواهد شد.