دیدار و گفتگو با دکتر محمد رضا باطنی

با حضور : دکتر حسن عشایری و دکترعبدالرحمان نجل رحیم

به مناسبت انتشار کتاب ” مغز ما ” ، (چگونه از مغز خود بهتر استفاده کنیم ) نوشته ماتیو مک دونالد تر جمه دکتر محمد رضا باطنی که ” فرهنگ معاصر ” منتشر کرده است . جلسه بحث و بررسی کتاب با حضور و مشارکت دکتر حسن عشایری و دکتر نجل رحیم در ساعت نه صبح روز پنجشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۷ در ” خانه گفتمان شهر ” واقع در میدان فلسطین . طالقانی غربی . ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴ برگزار می شود . همچنین در پایان نشست مراسم امضا کتاب با حضور دکتر باطنی انجام می شود.