دکتر عباس زریاب خویی و جهان ایرانی

 

چهارمین نشست از سلسله نشست های جهان ایرانی ، اختصاص یافته است به دکتر عباس زریاب خویی که با سخنرانی دکتر میلاد عظیمی برگزار می شود.
دکتر عباس زریاب خویی از نوادر روز گار ما در یکصد سال اخیر در حوزه مطالعات ایرانشناسی ، اسلا م شناسی، ادبیات فارسی، تاریخ ایران ، حکمت و فلسفه بودند. عشق وافر ایشان به زبان فارسی و ایران حاصلش کارنامه زرینی است که از وی به جا مانده است . دکتر میلاد عظیمی در این نشست به بررسی وجوه گوناگون زندگی واثار بزرگ و ماندگارش خواهد پرداخت. این نشست در ساعت پنج بعد از ظهر فردا (چهارشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۷) در خانه گفتمان شهر (وارطان)واقع در میدان فلسطین .خیابان طالقانی . ضلع جنوب غربی . پلاک ۵۱۴ برگزار می شود.