مراسم بدرقه، تدفین و یادبود دکتر داریوش شایگان

هوالباقی

با کمال تاسف وتاثر درگذشت پدر عزیزمان دکتر داریوش شایگان را به اطلاع دوستان و اشنایان می رسانیم.
مراسم تشییع و بدرقه ان شادروان در ساعت نه صبح دوشنبه ششم فروردین در سر سرای دایره المعارف بزرگ اسلامی واقع در کاشانک برگزار می شود. همچنین قبل از ظهر همین روز مراسم تدفین در قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام می شود .
ومراسم یادبود از ساعت سه ونیم الی چهارونیم بعد از ظهر پنجشنبه نهم فروردین در مسجد الرضا در دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر منعقد می شود.
محمد رحیم شایگان — رکسان شایگان و ترانه شایگان