برگزاری چهارمین دورۀ جایزۀ گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

اعطای جایزه به بهترین پایان نامۀ تحصیلی در رشتۀ کتابداری (علم اطلاعات و دانش شناسی) از جمله اهدافی است که در برنامه های گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار، سپرده شده به مرکز دائرة ‎المعارف بزرگ اسلامی، برای تداوم نیت‎های استاد ایرج افشار در حفظ و گسترش علم و فرهنگ ایرانی در نظر گرفته شده است. در سه سال گذشته و مصادف با روز تولد آن استاد، طی مراسم خاصی در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی جوایزی به پایان نامه های برتر به رأي هیئت داوران اعطا شد و شرح آن در پایگاه مرکز در دسترس است. اکنون و در چهارمین دورۀ جایزۀ گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار، این جایزه در مراسمی، عصر روز یکشنبه 30/7/1396 ساعت3-5 در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، به بهترین پایان نامه در رشتۀ  کتابداری اعطاء می‎شود.

ورود علاقه مندان آزاد است.