استاد بزرگ نادرزاد درگذشت

اخرین عکس استاد نادر زاد که برای مراسم دوست دیرینش دکتر بهرام فره وشی در شب بخارا به کانون زبان فارسی امده بود. (یکشنبه دوم ابان95)
آخرین عکس استاد نادر زاد که برای مراسم دوست دیرینش دکتر بهرام فره وشی در شب بخارا به کانون زبان فارسی امده بود. یکشنبه دوم ابان95

استاد نادرزاد پس از یک دوره بیماری سرانجام در ظهر روز پنجشنبه شانزدهم شهریور ماه در بیمارستان گاندی تهران دار فانی را وداع گفت.
دکتر نادرزاد در رشته فلسفه ازدانشگاه ژنو لیسانس گرفت و دکتری خود را در همان رشته در دانشگاه سوربن گذراند.
اثار ارجمندی از متون فلسفی را به زبان فارسی ترجمه کردند. مقالات ایشان در مجله کلک و سپس بخارا منتشر می شد. تسلط ایشان به زبان فرانسه وعلاقه وافردکترنادرزاد به ادبیات فارسی بخصوص متون کلاسیک (نثر و شعر) ترجمه های ایشان را خواندنی و دلپذیر ساخته بود.
ازجمله کتابهای ایشان می توان به عناوین زیر اشاره کرد:
۱. حکمت یونان از شارل ورنر
۲.رساله ایی درباب انسان از ارنست کاسیرر
۳.توکویل از ژاک گنن –هوتر
۴.تاملی درمبانی دموکراسی از الن دو بنوا
۵.دموکراسی در امریکا از الکسی دو تو کویل
۶.ایین میترا از ورما رزن
۷.قدرت سیاسی از لاپیر
۸.درباب دمکراسی و تربیت واخلاق سیاست(مجموعه مقالات)
و…….

از عکسهای دوران اقامت در فرانسه. در حومه پاریس . نادر نادرپور ، بزرگ نادرزاد و داریوش شایگان.
از عکسهای دوران اقامت در فرانسه. در حومه پاریس . نادر نادرپور ، بزرگ نادرزاد و داریوش شایگان.
بزرگ نادر زاد .شهاب دهباشی . ابوالفضل قاضی. علی دهباشی و هرمز همایون پور.
بزرگ نادر زاد .شهاب دهباشی . ابوالفضل قاضی. علی دهباشی و هرمز همایون پور.

در یکی از جلسات نشر فرزان . از راست: دکتر هوشنگ دولت ابادی. ایرج افشار. بزرگ نادرزاد . کامران فانی و عبدالمجید ارفعی.
در یکی از جلسات نشر فرزان . از راست: دکتر هوشنگ دولت آبادی. ایرج افشار. بزرگ نادرزاد . کامران فانی و عبدالمجید ارفعی.
در مراسم بدرقه استاد زنده یاد ایرج افشار به همراه دکتر مجتبایی، دکتر شایگان ، کامران فانی و........
در مراسم بدرقه استاد زنده یاد ایرج افشار به همراه دکتر مجتبایی، دکتر شایگان ، کامران فانی و……..