2 Comments

  1. 1

    اسد مشرف زاده

    باسلام . انتخا ب وگزینشی بسیارعالی است. باسپاس و به امید انتشار آن

  2. 2

    اسد مشرف زاده

    باسلام وسپاس اززحمات ارزند ه جناب دهباشی بزرگوار . مطلب جامع وکامل بوده وباتشکر مجدد بخشی ارنوشتار سرکار فریبا کاظم نیا را هآورده وآرزوی سلامت وطول عمری پرباربرای همه عزیزان دارم……قدما سعدی را در کنار فردوسی و انوری سه تن پیامبران شعر می دانند از اینرو که: ” معانی او هر چند گه گاه کاملاً عادی است به هیچوجه مبتذل و دست فرسود به نظر نمی رسد. بلکه همواره لطف ، ذوق و تعبیر شاعر از حدود معانی متعارف بالاتر می رود.”(۳) و این میسر نخواهد شد مگر آنکه شاعر نه به جد و جهد که با الهام و کشف و مشاهده شعر سروده باشد. سعدی هنگامی پا بر عرصه ادب ایران نهاد که شعر و اوزان آن کاملاً فرسوده و تکراری می نمود و ظهور سعدی جانی تازه در آن قالب دمید و شیوه جدیدی را بنیاد نهاد . ” سعدی… آخرین مظهر کمال در سراسر ادبیات ایران است. تا مدتها بعد از او شعر فارسی فقط حافظ را در طراز اول به وجود آورد و نثر فارسی دیگر تقریباً هیچ چیزی که با کلام او قابل مقایسه باشد به وجود نیاورد.”(۴) بسیاری از گویندگان فارسی زبان بعد از حیات خویش به شهرت و آوازه بلند نائل آمدند ولی” سعدی از گویندگانی است که در زمان حیات خویش در میان فارسی شناسان کشورهای مختلف از آسیای صغیر گرفته تا هندوستان شهرت بسیار حاصل کرد.”

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour