از دکتر شفیعی کدکنی در تجلیل استاد شجریان

« بخوان كه از صداي تو سپيده سر برآورد» سروده ایی است که دکتر شفیعی کدکنی به مناسبت هفتاد سالگی استاد شجریان سرودند و اولین مرتبه در مجله بخارا ، شماره ۸۰ ( فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰) منتشر شد.

 photo_2016-03-21_16-35-34

بخوان كه از صداي تو سپيده سر برآورد

 

بخوان كه از صداي تو سپيده سر برآورد

وطن ز نو  جوان شود دمي دگر برآورد

 

بخوان كه از صداي تو در آسمانِ باغ ما

هزار قمري جوان دوباره پر برآورد

 

به روي نقشة وطن صدات چون كند سفر

كوير، سبز گردد و سر از خزر برآورد

 

برون ز ترس و لرزها گذر كند ز مرزها

بهار بيكرانه‎اي به زيب و فر برآورد

 

بهار جاودانه‎اي كه شيوه و شميم آن

ز صبرِ سبزِ باغِ ما گلِ ظفر برآورد

 

چو موج آن ترانه‎ها برآيد از كرانه‎ها

جوانه‎هاي ارغوان ز بيشه سر برآورد

 

سياهي از وطن رود سپيده اي جوان دمد

چو آذرخش نغمه‎ات ز شب شرر برآورد

 

شب ارچه هاي و هو كند ز خويش شستشو كند

در اين زلال بيكران دمي اگر برآورد

 

صداي تست جاده‎اي كه مي‎رود كه مي‎رود

به باغ اشتياق جان وزان سحر برآورد

 

سفير شادي وطن صفير نغمه‎هاي تست

بخوان كه از صداي تو سپيده سر برآورد