شب کامران فانی و رونمایی از بخارای نوروزی/ پریسا احدیان

fani (1)

عصر دوشنبه، دهم اسفندماه سال یکهزار و سیصد و نود چهار، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به همراه مؤسسۀ حکمت، دایرة المعارف تشیع، بنیاد ملت، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار و مجلۀ بخارا، میزبان «شب کامران فانی» بود.

این جلسه با حضور استادان و بزرگانی چون: سید مصطفی محقق داماد، داریوش شایگان، اسید عبدالله انوار، حسن انوشه، حسین معصومی همدانی ، ناهید طباطبایی، ابراهیم تیموری، عبدالحسین نیک گهر، ماندانا صدیق بهزادی، جمشید مرادی، ناصر تکمیل همایون، محبوبه مهاجر، محمد ترکمان، علی اشرف صادقی، علی اصغر علمی ، نصرالله پورجوادی و بهاءالدین خرمشاهی برگزار شد.

در ابتدا علی دهباشی ضمن خوشامدگویی به میهمانان این نشست، گفت:

“یکی از آرزوهای ما در مجلۀ بخارا برگزاری شبی بود که می خواستیم به افتخار استاد کامران فانی برگزار کنیم که امشب تحقق یافت. خوب می دانیم که یک شب استثنائی را در پیش داریم. از آقای فانی که سرانجام دعوت مکرر چندین سالۀ ما را در بخارا و بنیاد موقوفات دکتر افشار پذیرفتند، تشکر می کنم. اما سخنم را با یادکرد چهار تن از عزیزانی که اگر امشب حضور داشتند حتما از سخنرانان اصلی بودند، به پایان می برم. زنده یادان: پوری سلطانی، ایرج افشار، دکتر احمد طاهری عراقی و کیکاووس جهانداری. یادشان گرامی باد!”

شب کامران فانی ـ عکس از مجتبی سالک
شب کامران فانی ـ عکس از مجتبی سالک

اولین سخنران این مجلس دکتر سید مصطفی محقق داماد در توصیف خصایل کامران فانی سخنان خود را آغاز کرد: