سخنرانی دکتر داریوش شایگان در جامعه مهندسان مشاور ایران

memari Dehbashi 50-70

عصر دوشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ دکتر داریوش شایگان با موضوع « نگاه تطبیقی به دو فضای شهری : پاریس قرن نوزدهم و اصفهان عصر صفوی» در جامعه مهندسان مشاور ایران سخن گفت.

در ابتدای این جلسه که با همکاری جامعه مهندسان مشاور ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز و مجله بخارا برگزار می شد، مهندس سعید سادات نیا گزارشی از انجمن صنفی مهندسان مشاور ارائه دارد و سپس علی دهباشی طی سخنانی کوتاه درباره دکتر داریوش شایگان چنین گفت:

« قريب‌ به‌ نيم‌ قرن‌ از تأليف‌ كتاب‌ دو جلدي‌ اديان‌ و مكتب‌هاي‌ فلسفي‌ هند، به‌ قلم‌ دكتر شايگان‌، مي‌گذرد. با اينكه‌ نگارش‌ آن‌ از دوران‌ دانشجويي‌ شايگان‌ در دانشگاه‌ تهران‌ آغاز شد و در دوران‌ تدريس‌ ايشان‌ به‌ اتمام‌ رسيد، اين‌ كتاب‌ همچنان‌ تنها مأخذ معتبر فارسي‌ در حوزة‌ مطالعات‌ اديان‌ و مكتب‌هاي‌ فلسفي‌ هند است‌.

دكتر شايگان‌ پس‌ از آن‌ هم‌ مقالات‌ و كتاب‌هايي‌ در اين‌ زمينه‌ منتشر كرد، اما حتي‌ كتاب‌ بسيار ارزشمند آيين‌ هندو و عرفان‌ اسلامي‌ كه‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ نوشت‌ و جمشيد ارجمند، مترجم‌ توانا و واقعاً ارجمند آن‌ را به‌ فارسي‌ برگرداند نيز در ساية‌ كتاب‌ اول‌ قرار دارد.

زمينه‌هاي‌ كاري‌ دكتر شايگان‌ شايد در يك‌ نگاه‌ خلاصه‌ به‌ نظر برسد، اما وقتي‌ به‌ كتابها و مقالات‌ ايشان‌ نظر مي‌افكنيم‌ به‌ گستردگي‌ مباحث‌ طرح‌ شده‌ پي‌ مي‌بريم‌؛ از آفاق‌ تفكر معنوي‌ در اسلام‌ ايراني‌ تا افسون‌زدگي‌ جديد ، از نقد آراي‌ داراشكوه‌ تا جستجوي‌ فضاهاي‌ گمشده‌ و پرسش‌ دربارة‌ چند گانگي‌ فرهنگي‌ و اينكه‌ آيا تهران‌ مدينه‌اي‌ تمثيلي‌ است‌؟دکتر شایگان همواره به ابعاد گوناگون فرهنگ و چند فرهنگی اندیشیده است. و این روزها نیز شاهد انتشار جنون هشیاری از ایشان بودیم که به شارل بودلر، شاعر بزرگ فرانسه، می‎پردازد.

دکتر داریوش شایگان و علی دهباشی
دکتر داریوش شایگان و علی دهباشی

در كنار مباحث‌ فلسفي‌، آنچه‌ دكتر شايگان‌ در معرفي‌ و يادبود استادان‌ و همكاران‌ خود نوشته‌ بسيار خواندني‌ و دانستني‌ است‌؛ خاطرات‌ ايشان‌ از هانري‌ كربن‌، سهراب‌ سپهري‌، عبدالحسين‌ زرين‌كوب‌، بديع‌الزمان‌ فروزانفر، بهرام‌ فره‌وشي‌، آيت‌الله‌ رفيع‌ قزويني‌، علاّمة‌ طباطبايي‌، سيد جلال‌الدين‌ آشتياني‌ و…

چهرة‌ مهربان‌ و فروتني‌ ذاتي‌ دكتر داريوش‌ شايگان‌ با حضور دلنشين‌ و دانش‌ گسترده‌اش‌ خاطرة‌ مشترك‌ همة‌ كساني‌ است‌ كه‌ با او ديدار كرده‌اند.»

سپس دکتر داریوش شایگان به مقایسه پاریس و اصفهان پرداخت: