توپخانه، میدان بی‎حصار/پریسا احدیان

toopkhane50-70

عصر یکشنبه، سیزدهم دی ماه سال یکهزار و سیصد و نود و چهار، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در دویست و بیست و سومین نشست از مجموعه  جلسات «شب های بخارا»  با همراهی  بنیاد ملت و گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار، میزبان شب «میدان توپخانه» بود.

در ابتدای جلسه علی دهباشی ضمن عرض خوشامدگویی  به میهمانان جلسه  با  یادی از دکتر «هما ناطق»، شاعر،  نویسنده و محقق و پژوهشگر تاریخ مشروطه  که در دوزادهم دی ماه سال 1394 ه.ش در پاریس درگذشت، سخنانش را آغاز کرد و سپس  توضیح کوتاهی  در مورد تاریخچۀ معماری  شهری  میدان توپخانه بیان داشت:

” میدان توپخانۀ تهران در طی چند دهه، مرکز شهر تهران بوده است. این مرکزیت باعث شده تا این میدان در معرض حوادث و تحولات تاریخی ایران باشد. حوادثی که گاه سرآغاز فصلی نوین در تاریخ تهران و ایران بوده است. بسیاری از خاطرات جمعی و تاریخی حداقل چهار نسل در میدان توپخانه رخ داده است. اما براستی این میدان امروز جز یکی دو نشانۀ مختصر، چه خاطره ای از آن همه تاریخ را به همراه دارد؟ چه شد اینگونه دست تطاول به این میدان زده شد؟ این سئوالات و بسیار پرسش های دیگر را «مهرداد زاهدیان با بیان تصویر پاسخ داده است.”

علی دهباشی از قدمت میدان توپخانه سخن می‎‎گوید
علی دهباشی از قدمت میدان توپخانه سخن می‎‎گوید

در ادامۀ جلسه علی دهباشی از اولین سخنران این نشست، سید عبدالله انوار دعوت کرد تا سخنانی در مورد تاریخچه و پیشینۀ میدان توپخانه بیان دارد. دکتر انوار با اشاره به وقایع تاریخی و نحوۀ شکل گیری معماری میدان توپخانه گفت: