شب عباس یمینی شریف، شاعر کودکان برگزار شد

yamini EMAIL (1)

 

شب عباس یمینی شریف صد و شصت و نهمین شب از شبهای مجله بخارا بود که با همکاری بنیاد فرهنگی ملت، دایره‎المعارف بزرگ اسلامی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و گنجینه پژوهشی ایرج افشار در عصر شنبه 5 مهر ماه 1393 برگزار شد.

علی دهباشی این نکوداشت را با خواندن شعر « ما فرزندان ایرانیم» از عباس یمینی شریف آغاز کرد و سپس از هوشنگ مرادی کرمانی دعوت کرد تا اولین سخنران این مراسم باشد.

و هوشنگ مرادی کرمانی از عباس یمینی شریف چنین سخن گفت:

« عباس یمینی شریف همانطور که آقای دهباشی گفت معلم همه ماست. من یادم هست که روزی در شبانه‎روزی برای اولین بار یکی از بچه‌‎ها گنجینه بسیار بزرگی نشانم داد که مجموعه‎ای بود از کیهان بچه‎ها و در حقیقت کیهان بچه‎ها دنیای جدیدی را به روی من باز کرد. من تا سیزده سالگی در روستا بودم و بعد در کلاس پنجم ابتدایی که آمدم به کرمان ، به دلیل نداشتن پول و بعد هم چون وسط سال بود مجبور شدم به شبانه‎روزی بروم تا کلاس ششم را بگیرم. و در روستا که بودم به قصه‎های مادربزرگم ، که او و پدربزرگم اولین استادان قصه‎نویسی من بودند، گوش می‎دادم.»