روبه‌روی دانشکده ادبیات ـ ردیف اول از راست: مهدی محقق، عبدالحی حبیبی، نفر هشتم: مجتبی مینوی، منوچهر مرتضوی و ماهیار نوابی. ردیف دوم ـ نفر چهارم: عباس زریاب خویی، نفر هفتم: محمدتقی دانش‌پژوه، ردیف بالا ـ نفر دوم: ایرج افشار، محمدابراهیم باستانی پاریزی، قدرت‌الله روشنی زعفرانلو.