درگذشت سیمین دانشور پس از یک دوره بیماری

درگذشت سیمین دانشور پس از یک دوره بیماری

سیمین دانشور که با ابتلا به آنفولانزا ده روز در بستر بیماری بود،بعد از ظهر پنجشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ چشم از جهان فروبست

برگی از بخارا ۷۵ ( فروردین ـ تیر ۱۳۸۹) جشن نامه دکتر سیمین دانشور