نشیب/ه.ا.سایه

آب مي‌داند آيا كه زمين مي‌كِشدش؟

چه خرامنده بناز

چه خروشنده بخشم

همچنان سر به نشيب

مي‌رود، مي‌خواند.

 

زندگي هم آيا مي‌داند؟

كلن، 2 مهر 1388