قالی‎ها/ منصور اوجی

 

photo-59دار

دار، را به خانه می‌برند و دار می‌کنند

نقش فرش را که می‌زنند

یار یار می‌کنند

زارمی‌زنند

 

نقش یار می‌زنند.

9/9/1376

 

قالی ایرانی

تارش همه عشق هست و

پودش همه رنج

 

یک باغ ابد

در طرح ترنج.

20/12/1386

باغبلور

باغی‌ست در این نمور می‌پوسد

در پستوی کور

در بر او بگشائید.

 

این فرش ظریف نور می‌خواهد

این سهره و سرو

این باغ بلور.

24/8/1388

 

قالی کهنه

به یاد زندهیاد

ابوالقاسم انجوی شیرازی

چه آوازی سبزی!

 

در این قالی کهنه، باغی‌ست.

در این قالی کهنه، باغی که از پهنه‌ی خاک گم شد.

در این قالی کهنه، باغ‌گل سرخ.

در این قالی کهنه، گلبانگ بلبل

در این باغ ابریشم و گل…

 

چه دستیش این‌ گونه پر نقش کرده است؟

چه دستی؟

 

بگستر در ایوانش امشب

جهان را پر از عطر خوش کن

جهان را!…

6/8/1377

 

قالی قدیمی

برای مهندس کاظم چینی

آویخته‌ست پرده و در بسته است و نور

در غیبت حضور

بر قالی قدیمی.

 

و قالی قدیمی؟

 

در را که می‌گشائی

یکباره می‌شکوفد و پروانگان صبح

هنگامه می‌کنند

بر آب و عندلیب

بر سبز، سرخ، گل.

 

و باغ سرخگل

ابریشم است و عطر

در نور در حضور.

10/9/1377

 

بیدها*[1]

برای دکتر عزیز شبانی

دستهائی که چنین طرح شگفت

نقش کرده است بر این پرده‌ی رنگ

رفته در خواب و یا مردار است؟

 

آنکه می‌بافت کجاست؟

آنکه این جنت سبز؟

 

در عوض بیدارند

بیدهای بیداد

ــ این شکمباره‌ترین آفت آیات خدا ــ

و در آن می‌چرخند

بی‌مهابا

و از آن می‌بلعند

از چنین باغ بهشت

از چنین سرو و گل و باغ و بهار.

 

آنکه می‌بافت کجاست؟

 

قالی ترکمنی بردار است

و نمانده است رجی جز دو، سه، تا پایانش.

18/4/1389

 

فرش ایرانی

چنگیز نیز سوختنش را روا ندید

این پر شکوفه را

این دستکار عشق

این شاهکار رنج

این، آنکه زیر پای شما می‌خورد لگد.

 

آری عزیز من

آن را عزیز دار

این پر درخت را

این باغ عطر را!…

13/12/1384

 

کتیبه

نقش سروها بر سنگ و

گل میخ‌ها بر در و

طرح پروانه‌ها بر قالی قدیمی

چه دیر می‌پایند و دراز.

 

بر قالی قدیمی.

 

اما عمر گل و

عمر آدمی؟!

9/10/1380

این چمن

سبز در سبز، متن آن سرسبز

سروی این سوی، سروی دیگر سوی

در  میان طیفی از شکوفه‌ی ناز

گل سوری، بنفشه، آلاله.

گوشه هر گوشه رازقی، مینا.

شرق و غربش، گل همیشه بهار.

در حواشیش لاله عباسی

گل ختمی و یاس‌های کبود.

 

چه شکیل‌اند در هماوائی

این همه گل به رنگ و زیبائی

زیر خورشید غرق عطر و سکوت….

 

این چمن عین فرش ایرانی است

فرش کاشی‌ست

فرش کرمانی‌ست.

 

خوش به دستی که طرح آن افکند

نقش اسلیمی است و

طرح ترنج.

20/5/1388

 

مرغهای نقش این قالی

صبح

تا چه گاهی در رسد از راه

با هیاهویش؟

 

در سکوت اما

مرغ‌های نقش این قالی

تا ابد خاموش.

8/1/1387

 

[1]* بید حشره‌ایست آفت قالی و فرش.