شب فردریک شوپن

امسال را موسیق ی­دوستان و موسیقی­ شناسان جهان به عنوان دویستمین سالگرد تولد فردریک شوپن در سراسر جهان جشن گرفته­ اند و می­ گیرند و بسیاری از شهرهای جهان میزبانِ گروه­های موسیقی شده­ اند که شاسی­ های پیانو را با قطعات شوپن به صدا درمی­ آورند. آغاز جشن­ دویستمین سالگرد شوپن در زادگاهش لهستان بود و پس از آن در دیگر کشورهای جهان، همچون اتریش، فرانسه، انگلستان جشن­های بسیار برگزار شده و حتی این جشن­­ها تا خاور دور، چین و ژاپن هم رسیده است.

آوازۀ شوپن به عنوان « شاعر پیانو» پس از گذشت دویست سال نه تنها کاستی نگرفته که با گذشت ایام و با اهمیت یافتن موسیقی در جهان معاصر بیش از پیش فزونی یافته است. از همین رو مجله بخارا، که تا کنون دو شب از شبهای خود را به موسیقی اختصاص داده است، یکی در بزرگداشت مهندس همایون خرم و دیگری در معرفی جان کیج، موسیقی­دان پیشروی آمریکایی، این بار در صدد برآمده که یکی دیگر از شبهای بخارا را به فردریک شوپن اختصاص دهد و در این گام نیز از همکاری سفارت لهستان بهره گرفته است.

در شب فردریک شوپن که عصر روز پنج شنبه 6 آبان ماه 1389 در محل کنسرواتور تهران برگزار می­ شود، یولیوش گویوو ( سفیر لهستان)، کشیشنف دیدو ، بهزاد معافی، امیر صراف و علی دهباشی سخن خواهند گفت.