کارنامه مجموعۀ مطالعات ایران باستان/ تورج اتحادیه

متن سخنرانی در نشر فرزان روز ـ چهارشنبه سی ام بهمن ماه 1387

 نشر و پژوهش‌ فرزان‌ روز نزديك‌ 15 سال‌ است‌ كه‌ به‌ طور مداوم‌ فعاليت‌ فرهنگي‌ داشته‌ و ضمن‌ فعاليت‌ به‌ صورت‌ ناشر خدمات‌ فرهنگي‌ ديگري‌ هم‌ من‌جمله‌ برگزاري‌ سمينارهاي‌ عمومي‌ و جلسات‌ سخنراني‌ داشته‌ است‌.

 در اين‌ مدت‌ حدود 250 عنوان‌ كتاب‌ انتشار داده‌ كه‌ اگر تجديد چاپ‌ها را هم‌ منظور كنيم‌ مؤسسه‌ حدود 600 عنوان‌ كتاب‌ منتشر نموده‌ است‌. تا خرداد 86 مديريت‌ حرفه‌اي‌ سرپرستي‌ مؤسسه‌ را به‌ عهده‌ داشته‌ ولي‌ از خرداد 86 به‌ عنوان‌ يك‌ مدير آماتور سرپرستي‌ مؤسسه‌ البته‌  By Defaulf  نه‌ با انتخاب‌ به‌ من‌ واگذار شده‌ است‌.

 در حال‌ حاضر هيئت‌ مديره‌ مؤسسه‌ داراي‌ دو مسئوليت‌ متمايز هستند هيئت‌ كتاب‌ و مديريت‌ اجرايي‌.

 متوني‌ را كه‌ منتشر مي‌كنيم‌ توسط‌ هيئت‌ كتاب‌، كه‌ تشكيل‌ شده‌ از دكتر شايگان‌، استاد خرمشاهي‌ و آقاي‌ كامران‌ فاني‌، انتخاب‌ و يا تأييد مي‌شود و پس‌ از اينكه‌ اساتيد متون‌ را تصويب‌ كردند توليد با سرپرستي‌ من‌ انجام‌ مي‌شود كه‌ در اين‌ مورد هم‌ همكاران‌ حرفه‌اي‌ هر كدام‌ با متجاوز از بيست‌ و سي‌ سال‌ تجربه‌ به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌، نيمه‌وقت‌ و يا پيماني‌ كارهاي‌ مختلف‌ از حروف‌چيني‌ و طراحي‌ گرفته‌ تا تبديل‌ دست‌نوشته‌ را به‌  CD آماده‌ چاپ‌ انجام‌ مي‌دهند

مدیر نشر فرزان روز، مهندس تورج اتحادیه، گزارش فعالیت های پانزده سالۀ مؤسسه را ارائه کرد.

 در اينجا لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ در اين‌ چند سال‌ اخير با مسائل‌ زيادي‌ روبرو بوده‌ايم‌ از همه‌ مهمتر اينكه‌ همانطور كه‌ مي‌دانيد مؤسسات‌ انتشاراتي‌ موفق‌ داراي‌ كتابفروشي‌ هم‌ هستند كه‌ در اين‌ رابطه‌ ما هم‌ شهر كتاب‌ ساعي‌ را داشتيم‌ كه‌ ديگر نداريم‌ ـ به‌ غير از بالا رفتن‌ سرسام‌آور هزينه‌ها قيمت‌ كاغذ هم‌ در اين‌ دوساله‌ چهار برابر شده‌ عليرغم‌ فروش‌ دفتر مؤسسه‌ و سرمايه‌گذاري‌ شركاء يك‌ جثه‌ لاغر و نحيف‌ تحويل‌ من‌ شد و اگر كم‌ و كاستي‌ در كار مؤسسه‌ بوده‌ به‌ تدريج‌ در رفع‌ آن‌ مي‌كوشيم‌.

 كاركرد ما از خرداد 86 تا پايان‌ سال‌ 1387 قريب‌ به‌ يكصد عنوان‌ كتاب‌ و معادل‌ حجم‌ هفتاد ميليون‌ صفحه‌ توليد است‌ و اميدواريم‌ با كارهاي‌ زيربنايي‌ كه‌ انجام‌ شده‌ بتوانيم‌ در سال‌ آينده‌ و بعد از آن‌ ساليانه‌ 25 درصد حجم‌ كارمان‌ را بالا ببريم‌.

 اما موضوع‌ جلسه‌ امروز پروژه‌ مهم‌ ما تحت‌ عنوان‌ مطالعات‌ ايران‌ باستان‌ است‌. اين‌ مجموعه‌ به‌ پيشنهاد آقاي‌ دكتر رحيم‌ شايگان‌ ـ استاد ايران‌شناسي‌ در دانشگاه‌  UCLA شروع‌ شد و با سرپرستي‌ علمي‌ ايشان‌ و انتخاب‌ متون‌ توسط‌ ايشان‌ و استادهاي‌ ايشان‌ پيش‌ مي‌رود.

 تا به‌ حال‌ با همياري‌ مالي‌ دوستان‌ فرهنگ‌دوست‌ و علاقمند به‌ دوران‌ باستان‌ شش‌ عنوان‌ منتشر شده‌ كه‌ اين‌ كتاب‌ها براي‌ بازديد و خريد دوستان‌ عرضه‌ گرديده‌ و هشت‌ عنوان‌ هم‌ در دست‌ توليد و چاپ‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ پوستر به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. مشوق‌ ما در اين‌ راه‌ همياري‌ داوطلبانه‌ مالي‌ دوستان‌ علاقمند به‌ ايران‌ باستان‌ و علاقه‌ مردم‌ اين‌ مرز و بوم‌ به‌ تاريخ‌ باستان‌ است‌ به‌ طوري‌كه‌ كتاب‌  امپراطوران‌ هخامنشي‌ در 1700 صفحه‌ الان‌ در چاپ‌ سوم‌ انتشار يافته‌،  مباني‌ تاريخ‌ پارتيان‌  و  مباني‌ تاريخ‌ ساسانيان‌  دو چاپ‌ كه‌ نزديك‌ به‌ اتمام‌ است‌.  روم‌ و ايران‌  كه‌ در كمتر از يك‌ سال‌ ناياب‌ شده‌ و الان‌ چاپ‌ دوم‌ در دسترس‌ است‌.  كتيبه‌هاي‌ هخامنشي‌  كه‌ چاپ‌ دوم‌ با ويرايش‌ جديد آن‌ هم‌ نزديك‌ به‌ اتمام‌ است‌ و  يادداشت‌هاي‌ زردشت‌  كه‌ چاپ‌ اول‌ آن‌ تقريباً تمام‌ شده‌ است‌.

 اميدواريم‌ كه‌ قدرت‌ مالي‌ لازم‌ را داشته‌ باشيم‌ كه‌ در سال‌ آينده‌ همزمان‌ با چاپ‌ هشت‌ عنوان‌ كتاب‌هاي‌ جديد مجموعه‌ بتوانيم‌ به‌ غير از  امپراطوري‌ هخامنشي‌  و  روم‌ و ايران‌  كه‌ تازه‌ از زير چاپ‌ درآمده‌ بقيه‌ مجموعه‌ را نيز تجديد چاپ‌ بكنيم‌ و در ارتقاء دانش‌ و آگاهي‌ هموطنان‌ در اين‌ زمينه‌ خدمتي‌ به‌ فرهنگ‌ ايران‌ سرزمين‌ كرده‌ باشيم‌.