چون نسیم/یعقوب رستمی ثالث

 

 (قسمتي‌ از يك‌ شعر بلند)

 … كُنج‌ تنهايي‌ و غم‌،

                                                             غرق‌ اين‌ پِندارم‌

 چه‌ كسي‌ داد زند

 چه‌ كسي‌ درد مرا با شعري‌ ساز زند

 بشكند شيشه‌ي‌ تنهايي‌ من‌

 حلقه‌ بر خانه‌ي‌ تنهايي‌ من‌، باز زند

 مهربانانه‌ مرا، غمگساري‌ باشد

 همنوا با دل‌ من‌، باز نوايي‌ بزند

 بَزم‌ تنهايي‌ اين‌ در وطن‌ خويش‌ غريب‌

 ساغري‌ برگيرد،

                                                             جام‌ در جام‌ زند

 نعره‌اي‌ مستانه‌ از دل‌ و جان‌

                                                                         سرشار از عشق‌ نهان‌

 با همه‌ داد و فغان‌

                                                             بانگ‌ شيدايي‌ من‌،

                                                                                                                         … كوي‌ در كوي‌ زند