دربارۀ شاخه های شوق( جشن نامه خرمشاهی) محمد گلبن

  شاخه‏هاى شوق‏

  يادگارنامه بهاءالدين خرمشاهى‏

  بكوشش على دهباشى‏

  دو مجلد، ناشر، نشر قطره و شهاب، تهران، جلد اول 1136 صفحه جلد دوم 1100 صفحه‏

  اندازه وزيرى، چاپ اعلا

 در ميان مجموعه‏هاى يادگارنامه‏ها، يادنامه‏ها، بزرگداشت‏نامه‏ها، يادواره‏ها، نامواره‏ها (و…) كه نگارنده ديده‏ام و با همكارى دوست ديرينه‏ام آقاى احمد شكيب‏آذر فهرست توصيفى آنها را فراهم آورده‏ايم بايد به نظر خوانندگان ارجمند برسانم كه اين يادگارنامه يكى از بهترين يادگارنامه‏هايى است كه ديده‏ام. نگارنده با استاد ارجمند آقاى بهاءالدين خرمشاهى هيچگونه آشنايى ندارم و جناب خرمشاهى هم مسلم مرا نمى‏شناسد. من اين استاد گرامى را از روى آثار بسيارش مى‏شناسم و آرزو مى‏كنم كه فرهنگ ما در تمام ادوار بزرگانى چون آقاى خرمشاهى داشته باشد. كارى را كه استاد خرمشاهى درباره حافظ انجام داده يكى از كارهاى ماندگارى است كه درباره حافظ انجام شده. آقاى على دهباشى مدير مجله گرانقدر بخارا تيم مخصوصى در زمينه تدوين و تأليف اين گونه كتب دارد. از ايشان شنيدم مقالات يادگارنامه استاد خرمشاهى بيش از اين مقدارى است كه در اين دو مجلد آمده است. استاد خرمشاهى رضايت ندادند كه همه آن مقالات به چاپ برسد. نظرشان اين است كه مطول شدن كتاب قيمت آن را بالا مى‏برد و به اين سبب برخى از اهل قلم و برخى از دانشجويان قادر به خريد آن نيستند. فهرست مندرجات كتاب 18 صفحه است و اگر بخواهم فهرست كامل مندرجات را نقل كنم از حوصله يك مجله ماهيانه خارج است بنابراين به هر بخشى اشاره مى‏كنم كه نمودارى از خروار است و مى‏تواند اشاره‏اى كوتاه به فهرست مطالب در نظر خوانندگان باشد:

 1. فهرست مندرجات از صفحه 19 – 45

 2. درباره بهاءالدين خرمشاهى از صفحه 47 – 361

 3. قرآن پژوهى از صفحه 371 – 629

 4. حافظ پژوهى از صفحه 635 – 953

 5. ادبيات فارسى از صفحه 963 – 1305

 6. زبان‏شناسى از صفحه 1313 – 1375

 7. دين پژوهى از صفحه 1385 – 1447

 8. عرفان از صفحه 1485 – 1555

 9. فلسفه از صفحه 1569 – 1655

 10. ايران باستان از صفحه 1667 – 1717

 11. تاريخ از صفحه 1721 – 1833

 12. هنر از صفحه 1845 – 1871

 13. موضوعات ديگر كه مقالاتى است از دكتر حسن حبيبى درباره تفسير حقوقى قانونى و قضايى؛ كتاب در عصر جهانى شدن ترجمه پورى سلطانى؛ پزشكان فرهنگ ‏پرور از محمد حسين عزيزى؛ شعرهاى شيرين آزادى؛ اطلاع رسانى از على ميرزايى؛ چه كتاب‏هايى براى من جالب بوده‏ اند از سيد عباس سيد محمدى.

 14. شعر: محتواى 27 قطعه شعر از گويندگان مختلف كه عبارتند از استاد سيمين بهبهانى، مفتون امينى، موسوى گرمارودى، بهاءالدين خرمشاهى، عمران صلاحى، اكبر اكسير، قيصر امين‏ پور، نسرين بهجتى، پدرام پاك‏آئين، احمد جليلى، حداد عادل، خرم قزوينى، دُره دادجو، عليرضا رضايى، تورج زاهدى، ايرج زبردست، سيد محمود سجادى، سيروس شميسا، فرهاد طهماسبى، سيد رضا علوى، سيد فضل‏الله قدسى، جمشيد عليزاده، گودرزى، طائمه، مصطفى مجيدى، دكتر ضياء موحود، پونه فدايى، قربان وليئى از صفحه 1951 – 2030.

 15. كتابنامه – مقاله ‏نامه بهاءالدين خرمشاهى از صفحه 2031 – 2201

 16. تصاوير از صفحه 2215 – 2237

 16. پيشگفتار (به زبان انگليسى) صفحه 2238

 به اختصار به معرفى مطالب هر بخش كتاب اشاره كرديم. ناشر محترم نوشته كوتاهى در پشت جلد دوم كتاب دارد كه نقل آن خالى از لطف نيست اين آن نوشته كوتاه:

 «شاخه‏ هاى شوق عنوانى است برگرفته از شعر شادروان سهراب سپهرى كه براى يادگارنامه – جشن‏ نامه بهاءالدين خرمشاهى (متولد 1324 قزوين) قرآن‏ پژوه، حافظ پژوه و پژوهنده ادبيات قديم و جديد فارسى، دين‏پژوه و مترجم كوشا و پركار معاصر و عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى انتخاب شده است. او به گفته دانشور فرزانه‏اى چون استاد كامران فانى رفيق خانه و گرمابه و گلستانش در ميان متولدين پس از 1320ش، پركارترين پژوهنده و نويسنده است (با تأليف، ترجمه و تصحيح بيش از 73 كتاب و يك‏هزار مقاله كه كتابنامه و مقاله توصيفى خودنوشت او در همين كتاب آمده است). او بيش از 12 كتاب در قرآن‏ پژوهى و بيش از 500 مقاله در همين زمينه، 14 اثر در حافظ پژوهى و نزديك به 20 ترجمه و 25 تأليف و 10 اثر تصحيح شده دارد. و 14 مجموعه از مقاله‏ هايش هم، عمدتاً از سوى نشر قطره، به چاپ رسيده است. زندگينامه خودنوشت كوتاه او همراه با سالشمار زندگى در آغاز اين مجموعه متشكل از 132 مقاله و 34 شعر از بزرگان علم و ادب امروز ايران است.»

 درباره جامعيت اين مجموعه مقالات بسيار مى‏توان نوشت. چون درباره شناخت مطالب آن و آثار و خوى و خصلت استاد مطالب بسيار در اين مجموعه آمده سخن را كوتاه مى‏كنم و خوانندگان گرامى بخارا را به اصل اين مجموعه حوالت مى‏دهم. تن استاد خرمشاهى سالم و دلش شاد و دست و دلش به سرافرازى فرهنگ ايران به‏ كار.