رازهای عاشقانه/ ترانه مسکوب

  رازهاى عاشقانه مشروطيت‏

  نوشته زهرا عرب‏پور

  چاپ اول – 1386

  298 ص – 3500 تومان‏

  نشر شهاب – تهران‏

 انقلاب مشروطيت ايران، جنبشى است كه از تغييرات در ساختار سياسى كشور شروع شد و با تحولاتى كه در اقتصاد و فرهنگ به وجود آورد، دوران تازه‏اى را در تاريخ ايران زمين به خود اختصاص داد؛ مشروطيت با ادبيات خاص خود، پيش از استقرار اولين پارلمان در ايران و تدوين نخستين قانون اساسى عرفى، با گزارشاتى كه اولين كاروان فرنگ‏رفتگان در نوشته‏هاى خويش ثبت كرده بودند، به فرهنگ و ادب ايرانى راه پيدا كرد. در تثبيت فرهنگ و ادب مدرنيته، اولين نمايشنامه‏هايى با مضامين اجتماعى و اخلاقى نوشته شدند؛ نخستين داستان‏هاى كوتاه در سبك‏هاى مختلف به تأليف درآمدند؛ ادبيات منظوم تن به دگرگونى پايه‏اى داد و سبك و محتواى قدمايى به مسلخ نقد سپرده شده و شعر نو به وجود آمد. در يكصد سال گذشته فرهنگ مشروطيت كه در حقيقت حامل فرهنگ و ادبيات مدرنيته است، گسترش قابل توجهى كرده است؛ دهه‏هايى بعد از استقرار نظام سياسى مشروطه، شعر نو در صدر ادبيات منظوم ايرانى نشست. رمان ايرانى پديدار شد و توابعى از فرهنگ مدرن در تئاتر – سينما و موسيقى به منصه ظهور رسيدند. با اين حال، مشروطيت از همان اوان استقرار در جامعه ايرانى، خود تبديل به موضوع نوشته‏ها و هنرهاى تجسمى شد و مفهوم «مشروطيت در هنر و ادبيات» شكل گرفت. در زمينه ادبيات داستانى، در كنار بعضى از رمانها و داستانهاى كوتاه كه نيم‏نگاهى به دوران مشروطيت داشتند، نخستين رمان مرتبط با انقلاب مشروطيت را شهرنوش پارسى‏پور در طوبى و معناى شب، ارائه كرد و حكايت مشروطه را به موضوع داستانى تبديل كرد. در سال‏هاى اخير كه همزمان با يكصدمين سالگرد وقوع انقلاب مشروطيت ايران بود، باز مشروطيت و مفاهيم و مضامين آن، به موضوع اشعار و داستان‏هاى ايرانى تبديل و در زمينه ادبيات داستانى دو كتاب با محوريت مشروطيت انتشار يافت. عشق در سال‏هاى مشروطه از مهناز سيدجواد جواهرى و رازهاى عاشقانه مشروطيت اثر زهرا عرب‏پور، دو داستان بلندى هستند كه در دو سال گذشته منتشر شده‏اند؛ عرب‏پور روايت خود را حول محور يكى از خاندان‏هاى سرشناس مشروطه‏ خواه – حاج امين‏الضرب – بازسازى مى‏كند؛ زمان روايت عرب‏پور، از ماجراى ورود سيد جمال‏الدين اسدآبادى به ايران و ظهور پديده ميرزا رضا كرمانى شروع و به تشكيل اولين پارلمان در ايران و اعاده مشروطيت ختم مى‏شود؛ پيش‏زمينه‏هاى كشيده شدن ميرزا رضا به مريدى اسدآبادى و عاقبت او در ترور ناصرالدين شاه، كه عرب‏پور با مراجعه به متون تاريخى، مستندات آن را به سبك داستانى بازخوانى مى‏كند، براساس واقعه‏اى تاريخى است كه در پنجاهمين سال سلطنت ناصرالدين شاه، ميرزا رضا كرمانى كه چندى قبل مورد تعدى حاكم تهران قرار گرفته و پس از تحمل زندان و ظلم حكومت، در جستجوى كار به استانبول رفته بود، در آنجا با سيد جمال‏الدين اسدآبادى ديدار كرده و تحت تأثير افكار او، به ايران بازگشته و مبادرت به ترور ناصرالدين شاه در حضرت عبدالعظيم نمود. كشته شدن ناصرالدين شاه، حاكميت قاجاريه را از حالت صلب و بسته آن خارج ساخت و با حكومت مظفرالدين شاه، راه براى جنبش مشروطيت و تحول در نظام سياسى ايران فراهم شد. ميرزا رضا كرمانى زمانى كه پسربچه‏اى نابالغ بود، با از دست دادن پدر خود رو به دست‏فروشى آورد و با رشد سن و كسب و كارش، در ميان پارچه‏فروشان اعتبارى پيدا كرد. فصل اول داستان عرب‏پور از اين موقعيت اجتماعى ميرزا رضا كرمانى شروع مى‏شود و همراه با وقايع تاريخ و رفته رفته با ادغام رويدادهاى عشقى، خواننده را به جريانات تحصن مشروطه‏خواهان در شاه عبدالعظيم و بست‏نشينى در سفارت بريتانيا و دوران صدور فرمان مشروطيت و افتتاح اولين پارلمان ايران مى‏كشاند. بهتر است كه در كنار سخن از سبك داستان‏سرايى عرب‏پور، منابع تاريخى او را هم در نظر داشته باشيم كه چگونه عرب‏پور براى مستند كردن داستانش و درهم‏آميختگى واقعيت تاريخى با مفاهيم ادبى، از آنها استفاده برده است؛ دوره‏اى كه داستان رازهاى عاشقانه مشروطيت اتفاق افتاده و روايت شده‏اند، از نظر زمانى نزديك به بيست سال از تاريخ پيش‏زمينه‏ها و استقرار مشروطيت در ايران را دربر مى‏گيرد. منابع تاريخى كه از جريانات اين دوره از ترور ناصرالدين شاه تا گشايش پارلمان، نوشته شده‏اند و عرب‏پور در پردازش رمانش از آنها بهره گرفته عبارتند از منابع درجه اول و اسناد معتبر تاريخى نظير: تاريخ بى دروغ در وقايع. كشته شدن ناصرالدين شاه قاجار. خاطرات سياسى ميرزا على‏خان امين‏الدوله. خاطرات و اسناد ظهيرالدوله. انقلاب مشروطيت ايران. تاريخ انقلاب ايران. تاريخ بيدارى ايرانيان. مشاهدات و تحليل اجتماعى و سياسى از تاريخ انقلاب مشروطيت ايران. پنجاه سال تاريخ ناصرى. خاطرات حاج سياح. حيات يحيى. ايران امروز 1906 – 1907. واقعات اتفاقيه در روزگار. روزنامه اخبار مشروطيت و انقلاب ايران.

 از ديگر مسائلى كه داستان عرب‏پور را در رديف رمان‏هاى تاريخى قرار مى‏دهد، ماجراى ترور اتابك و به توپ بسته شدن پارلمان و سرانجام اعاده مشروطيت، جاى گرفته‏اند كه همه براساس شواهد تاريخى، اين داستان را جزو سبكهاى رئاليستى با مايه‏هاى رومانتيك قرار مى‏دهند؛ عرب‏پور در اين زمينه هم نوشته خود را مستند بر منابع تاريخى كرده است؛ براى اطلاع از جريان بازگشت اتابك به ايران و تشكيل كابينه تا ترورش در فضاى مجلس شوراى ملى مى‏توان رد پاى اين منابع را در داستان رازهاى عاشقانه مشروطيت ديد:

 روزنامه تمدن؛ قتل اتابك و شانزده مقاله تحقيقى ديگر؛ يادداشت‏هاى تاريخى مستشارالدوله؛ روزنامه انجمن، شماره 128؛ سرگذشت شخصى حيدرخان عمواوغلى؛ ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران؛ شرح زندگانى من؛ رهبران مشروطه؛ سياستگران دوره قاجار؛ بمباران مجلس شوراى ملى در سال 1326 هجرى.

 بر پايه اين منابع، امين‏الضرب به روايت عرب‏پور در گيرودار تجارت و ارتباطات سياسى براى استقرار مشروطيت، گرفتار ماجرايى عشقى با يكى از كلفت‏هاى خانه‏اش مى‏شود؛ ماجراى عشقى امين‏الضرب و غزال، هم از نظر معيارهاى اجتماعى دوران قاجاريه ساختارشكنانه است و هم از نظر شخصيت سياسى امين‏الضرب، غيرمتعارف است. امين‏الضرب از يك سو داماد دربار است و زنش يكى از نوادگان فتحعلى شاه و از سوى ديگر در اقتصاد ايران داراى اسم و رسمى است؛ بنابراين علاقه او به كلفت خانه، در هاله‏اى از نگاهها و خواسته‏هاى رازورانه فرو مى‏رود. غزال كلفتى است كه از طبقه فرودست و روستايى ايران دوره قاجار براى خدمتكارى به اندرون امين‏الضرب راه يافته و پيش از اين كه زنش به ارتباط معمولى و آغازين آنان مشكوك شود، در تداركات صاحب خانه قرار دارد و بعد از مراقبت‏هايى به آشپزخانه تبعيد مى‏شود. در اين بين با اينكه رمان آكنده از ايده‏هاى فمينيستى است، اما از مكرهاى زنانه‏اى كه در جامعه و خانه مردسالار ايرانى رواج دارند، خالى نيست و نويسنده با مهارت نشان مى‏دهد كه در فرودستى زنان، اقتدار مردانه از طرف خود زنان بر يكديگر اعمال مى‏شوند. از طرفى اين رمان فراتر از بازخوانى رويدادهاى سياسى و رخدادهاى عاطفى، آداب و رسوم اخلاقى و جنسى جامعه سنتى و طبقاتى ايران عصر قاجار به چالش مى‏كشد و با طرح دومين ماجراى عشقى كه ميان درشكچى پسر امين‏الضرب كه از طبقه محروم جامعه است با دخترى از طبقات بالاى اشرافى، پديده و مفهوم عشق را فراتر از اخلاقيات عرفى و رسومات اجتماعى مى‏برد.

 رمان رازهاى عاشقانه مشروطيت دومين اثر زهرا عرب‏پور است كه با نثرى روان و قابل فهم ماجراهاى عاشقانه را توأم با رويدادهاى سياسى عصر مشروطيت در اختيار خوانندگان قرار مى‏دهد؛ از عرب‏پور پيش از اين داستان بلند جايم اينجا نبود توسط انتشارات ليوسا منتشر شده و به تازگى رمان زنان عصيانگر توسط نشر درسا به بازار آمده است؛ اگر سه رمان عرب‏پور را به ترتيب تاريخ نگارش آنها در نظر بگيريم، يك خط سير تعالى و پختگى و دريافت گوهر رمان‏نويسى را در آنها به طور بارز و مشخص مى‏بينيم، كه از واقعيت زندگى و ايده‏هاى نويسنده – هر كدام با استفاده از سبكى در رمان‏نويسى – نشأت گرفته است. دغدغه عرب‏پور در داستانهايش، درونمايه‏اى از ايده‏هاى تساوى‏طلبانه براى زنان و محروميتى است كه آنان در جامعه و خانواده و با تبعيضات اخلاقى و حقوقى از وجود آنها رنج مى‏برند. عرب‏پور سعى كرده است كه در سه داستان بلند و رمان خود، بخشهايى از نابرابريهاى اجتماعى زنان را در اجتماع به تصوير بكشد و با آشنايى‏زدايى از مفهوم و پديده عشق، آن را به موضوعى عينى، زمينى، جدى و نيازى واقعى در نوشته‏هايش تبديل مى‏كند. در رمان رازهاى عاشقانه مشروطيت اغلاط بسيارى راه يافته و در چندين موضوع، نشانى از اعمال مميزى و سانسور، بخشهايى از سير روايت عاشقانه را دچار وقفه و خواننده را با سردرگمى مواجه مى‏سازد. اكنون كه اين كتاب در آستانه چاپ دوم قرار گرفته، شايسته است كه با ويراسته‏اى جديد و حدالامكان بازپرداختى از موارد تن داده به مميزى، انتشار يابد.