مجله مطالعات ایرانی /زهرا استادزاده

Iranian Studies    (Journal of the International Society for Iranian Studies

 UK ,University of Oxford ,Homa Katouzian : Editor

 Rutledge Publication

 Feb 2008 ,number 1 ,Volume 41

 مجله مطالعات ايرانشناسى به سردبيرى دكتر محمد على همايون كاتوزيان و توسط انتشارات Rutledge ، پنج نوبت در سال منتشر مى‏شود و شامل مقالات انديشمندان اين حوزه از سراسر دنيا است. آخرين شماره اين مجله (Feb 2008 ,Volume41,number1) ويژه‏نامه شاعر برجسته ايرانى خانم سيمين بهبهانى مى‏باشد كه سردبير مهمان آن خانم فرزانه ميلانى (استاد ادبيات فارسى و مطالعات زنان دانشگاه ويرجينيا) است.

 در اين ويژه‏نامه پنج مقاله از همايش بين‏المللى سيمين بهبهانى در تورنتو كانادا (Jun2006) به انتخاب خانم فرزانه ميلانى گنجانده شده است. وى طى يادداشت كوتاهى در قسمت آغازين مجله جامع بودن و پرداختن به جنبه‏هاى مختلف شعر و نثر سيمين بهبهانى در پنج مقاله منتخب را دليل اصلى گزينش آنها مى‏داند. همچنين خود در مقاله‏اى جدا از مقاله‏هاى فوق، تحت عنوان «سيمين بهبهانى: شعر ملى ايران» به معرفى ويژگى‏هاى مهم شعرى و سبك نوشتارى خانم بهبهانى پرداخته است.

 نخستين مقاله منتخب ايشان از كامران تلطف (استاد زبان و ادبيات فارسى و فرهنگ ايران زمين در دانشگاه آريزونا) تحت عنوان «دوباره مى‏سازمت وطن، گفتارهاى اجتماعى در آثار سيمين بهبهانى» مى‏باشد. مقاله دوم از محمدرضا قانون‏پرور (استاد مطالعات ايرانى در دانشگاه تگزاس – آستين) با عنوان «پرده نقال: قصه و زندگى سيمين بهبهانى» و سپس مقاله «صنعت گفتگو در شعر سيمين بهبهانى» از ريوان سندلر (استاد مطالعات ايرانى در دانشگاه تگزاس آستين) و مقاله چهارم از مهدى تورج (مربى و استاد سخنران در دو مركز دپارتمان‏هاى خاورنزديك و ميانه دانشگاه كولگيت و دپارتمان تاريخى شعبه ميس ساگا دانشگاه تورنتو) تحت عنوان «متن و بدنه شعر سيمين بهبهانى» مى‏باشد كه به تحليل كلى از اشعار خانم بهبهانى با تفسيرى ويژه از شعر «رقاصه» پرداخته است. دومنيك پرويز براك شاو (Dominic Parviz Brookshaw) (استاد زبان و ادبيات فارسى و مطالعات ايرانى دانشگاه مك‏گيل) در مقاله‏اى تحت عنوان «دگرگونى در يك نوع ادبى؟ سيمين بهبهانى و غزل فارسى» به بررسى غزل‏هاى ايشان و برشمردن مشخصه‏هاى آن پرداخته است. در پايان نيز هشت شعر از اشعار خانم بهبهانى توسط خانم ميلانى و كاوه صفا (استاد مطالعات ايرانى در دانشگاه تورنتو، كانادا) به انگليسى ترجمه شده است.

 بخش پايانى مجله به معرفى برخى كتب تازه منتشر شده از فاصله زمانى 2005 تا 2006 اختصاص دارد كه به آن اشاره خواهد شد.

 فرزانه ميلانى در مقاله خود مرورى كوتاه بر خصيصه‏هاى شاخص سروده‏هاى بهبهانى دارد كه طبق نظر نگارنده در هيچ قاب و قالب واحدى نمى‏گنجد و اعتقاد دارد كه بايد آثار بهبهانى را از زوايا و ديدگاه‏هاى گوناگون بررسى كرد. ميلانى مى‏افزايد: اشعار سيمين گاه مايه از فلسفه و تاريخ دارند و گاه از طنز عاميانه. بهبهانى به آثار هنر و ادب غربيان نيز بى‏عنايت نيست. از عروسى فيگارو و والتز دانوب آبى ياد مى‏كند و از بينوايان ويكتور هوگو.

 در سال‏هاى اخير، اما، بسيارى از سروده‏هاى بهبهانى بازتاب اندوه و دغدغه خاطر او نسبت به رويدادهاى مصيبت‏بارى بوده است كه در ميهنش رخ داده. در اين سروده‏ها است كه او تجربه تلخ هم‏ميهنانش را از جنگ به رشته تحرير مى‏كشد.

 خانم ميلانى براى هر ويژگى ممتازى كه برمى‏شمرد شواهد شعرى مناسب آورده است.

 مقاله نخست تحت عنوان «دوباره مى‏سازمت وطن، گفتارهاى اجتماعى در آثار سيمين بهبهانى» از دكتر كامران تلطف مى‏باشد كه خود هدف از نوشتن آن را ضمن ارائه تحليلى از شعر «دوباره مى‏سازمت وطن» (1360) پرداختن به درون مايه‏هاى ديگر اشعار اين شاعر نامدار و پركار، از جمله صلح دوستى، آزاديخواهى، حق‏طلبى و مداراجويى مى‏داند. هم‏چنين به اين نكته اشاره مى‏كند كه بهبهانى، در آثارى كه پيش از انقلاب اسلامى سروده است، همانند ديگر شاعران و نويسندگان زن آن دوران، چندان به مشكلات زنان نپرداخته است و به هر حال از چارچوب فكرى و فلسفى جنبش ادبيات متعهد اجتماعى فراتر نرفته است. او از چشم‏اندازى رئاليستى و با استفاده از زبان اشاره و استعاره ويژه ادبيات متعهد، دل‏نگرانى‏هايش را درباره دشوارى‏هاى اجتماعى، مسائل طبقاتى، و نبود آزادى‏هاى سياسى را در گفتار و سروده‏هايش به‏ميان آورده است.

 مقاله «پرده نقال: زندگى و قصه سيمين بهبهانى» از محمدرضا قانون‏پرور بيشتر به نثر سيمين بهبهانى پرداخته است و ويژگى‏هاى روايى بودن نثر ايشان و شباهت و تفاوت‏هاى آن را با پرده نقالان سنتى بيان مى‏كند. نگارنده در اين نوشته بيان مى‏كند كه آثار منثور سيمين بهبهانى نيز همانند شعرش تنها سخن درباره زندگى شخص خودش نمى‏باشد. و سپس در شرح تفاوت بين سيمين قصه‏گو و نقال سنتى اين گونه مى‏نويسد: «تفاوت بين سيمين قصه‏گو و نقال سنتى، اما، يكى اين است كه داستان‏هاى نقال سنتى درباره وقايع و قهرمان‏هاى تاريخى و افسانه‏اى است، در حالى كه قهرمانان و وقايع اين قصه‏گوى معاصر آدم‏هاى معمولى‏اند و شرح زندگى‏شان. ديگر اين كه حضور نقال عموماً در داستانى كه نقل مى‏كند حضورى است جنبى و براى آب و رنگ زدن به داستان. اما، خواننده آثار سيمين حضور قصه‏گو را مستقيماً حس مى‏كند و اين حضورى است نه تنها آنجا كه او وقايع آدم‏ها را در داستان خود مى‏تند بلكه هنگامى كه در جريان بازگويى قصه آدم‏ها با آنان در تعامل است.»

 مقاله سوم از ريوان سندلر تحت عنوان «صنعت گفتگو در اشعار سيمين بهبهانى» مى‏باشد. در اين نوشته بعد از مقدمه كه به شرح كلى از آثار بهبهانى با تكيه بر غزلهاى ايشان است به پيشينه موضوع اصلى نوشته‏اش يعنى صنعت گفتگو در اشعار زنان ايرانى با تكيه بر آثار بهبهانى پرداخته است. وى به اين نكته اشاره مى‏كند كه نخستين نمونه‏هاى گفتگوى شعرى را مى‏توان در سروده‏هاى مهين اسكندرى (زاده 1319) كه سيزده سال از بهبهانى كوچكتر است يافت. وى در خلال نوشته خود به بررسى شعر «مادر» وى مى‏پردازد.

 مهدى تورج در مقاله «متن و بدنه شعر سيمين بهبهانى» با تحليل شعر «رقاصه» از مجموعه «جاى پا» به توصيف نوع بيان و گنجاندن ديدگاههاى اجتماعى، فرهنگى بهبهانى در اين شعر مى‏پردازد. نگارنده به تسلط بهبهانى در بيان ديدگاهش درباره اين قشر اشاره مى‏كند و اينكه در نهايت مى‏تواند به سختى خواننده را با خود همراه كرده و متأثر سازد. تورج باتحليل ساختارى شعر و از زاويه‏تحليل‏گفتمان (Discourse Analysis) و توصيف بافت اجتماعى – سنتى و فرهنگى ايران آن زمان به بررسى شعر مذكور مى‏پردازد. در پايان نيز ترجمه كامل شعر را آورده است.

 دومنيك پرويز براك شاو (Dominic Parviz Brookshaw)، در مقاله‏اى تحت عنوان «دگرگونى در يك نوع ادبى؟ سيمين بهبهانى و غزل فارسى» به بررسى غزل‏هاى ايشان و برشمردن مشخصه‏هاى آن پرداخته است. وى با اشاره به مقوله شعر نو و اينكه همان گونه كه اشعار احمد شاملو، مهدى اخوان ثالث، نادر نادرپور و… نمود عينى شعر معاصر ايران مى‏باشند، غزل بهبهانى را مصداق غزل نو در ادبيات معاصر ايران مى‏داند. نگارنده هدف خود را از اين نوشته بيان مشخصات و ساختار زبانى و مفهومى شعر بهبهانى مى‏داند.

 كتابهايى كه در اين شماره معرفى شده است:

  ,Howarth .TobyM ,Pulpit of Tears :a as a Muslim Minority in India ‘The Twelver Shi

 ISBN ,2005 ,(I Studiesseries ‘Persian and Shi) Rutledge :London and New York

 .andindex ,glossary ,appendices .213 pp + 0-415-36234-2 xxii

 اين اثر در 213 صفحه به معرفى شيعيان دوازده امامى در حيدرآباد هند اختصاص دارد. كتاب شامل سه بخش اساسى مى‏باشد؛ متن اصلى كه شامل توصيف عقايد شيعيان دوازده امامى و توضيح مختصر از فرق ديگر اسلامى مى‏باشد، بخش دوم آن به مراسم شيعيان دوازده امامى در مناطق مختلف عراق، ايران و لبنان با تأكيد بر شيعيان هند در شهرهاى حيدرآباد و لكنو اشاره دارد و در بخش پايانى به تحليل و علل برپايى اين مراسم (عاشوراى حسينى) در دو بخش مى‏پردازد. بخش نخست چگونگى اجراى اين مراسم و ارتباط و مقايسه اين مراسم در مناطق شيعه‏نشين ديگر و مسلمانان ديگر هندوستان. نويسنده در اين كتاب نتايج مصاحبه خود را با مدرسان و صاحب‏منصبان اين فرقه آورده است. توصيف مراسم شيعيان براساس مشاهدات عينى نويسنده صورت گرفته است.

  ,Diaspora \ New Writing by Women of theIranian :Let Me Tell You Where I’ve Been

 ISBN ,2006 ,The University of ArkansasPress :Fayetteville ,Persis Karim ,ed

“349PP ,I-55728-820-8

 «بزار بگم اهل كجام؛ نوشته‏هاى تازه از زنان ايرانى مهاجر» اين كتاب در 349 صفحه به زبان انگليسى اثر خانم «پرسيس كريم» (Persis Karim) به نويسندگان زنان مهاجر در خارج از كشور با تأكيد بر خاطرات آنان كه به رشته تحرير درآمده است مى‏پردازد.

 اين آثار شعر، داستان كوتاه و مقاله‏هاى منتشر شده از زنان مهاجر ايرانى را گردآورى و تحليل كرده است.

  :Tدbingen “The Bronze Age to the End of the QajarPeriod :Arms and Armor from Iran

.Legat Verlag

 «سلاح‏ها و سلحشوران ايرانى از عصر برنز تا پايان قاجار» عنوان كتابى است از منوچهر مشتاق خراسانى كه تصويرى كلى و جامع در ذهن بينندگان نسبت به مطالب كتاب ارائه مى‏دهد.

 فصل‏هاى كتاب به طور كلى تاريخ اسلحه سرد به خصوص شمشير و خنجر را از عصر آهن تا آخر دوره قاجار دنبال كرده و نيز Typology و Cllassification شمشير، خنجر، كارد، پيشقبض، كمان، گرز، قمه و قداره و… را دارا مى‏باشد. در ضمن فصولى نيز راجع به عياران و ورزش زورخانه‏اى و… دارد.

  .Roxana Varzi,”and Martyrdom in Contemporary Iran ,Median ,Youth :Warring Souls

 290PP+ Xiv ,ISBN 0-8223-3721-5 .May 2006 ,Duke University Press

 ارواح جنگ جوانان؛ ميانسالان و كشتگان در ايران معاصر اثر ركسانا ورزى (استاد مردم‏شناسى دانشگاه كلمبيا) در 290 صفحه به چاپ رسيده است.

  ,ISBN1846270014 ,2005 ,Portobello books ,London ,Nasrin Alvai ,We Are Iran

“.365 PP

 «ما ايران هستيم: وبلاگ‏هاى ايرانى» نخستين كتاب جدى در بررسى وبلاگ نويسى در ايران تحت عنوان «ما ايران هستيم: وبلاگ‏هاى ايرانى» از سوى يك ناشر امريكايى به بازار نشر اين كشور عرضه شد. اين كتاب را نسرين علوى در 384 صفحه و به زبان انگليسى نوشته است. انتشارات «سافت اسكول پرس» ناشر اين كتاب در بروكلين امريكا فعاليت مى‏كند. اين كتاب در پايان نوامبر سال 2005 چاپ و منتشر شده است