گزارش همایش خلیج فارس در نشر فرزان روز

 اولين نشست از سلسله برنامه ‏هاى فرهنگى نشر فرزان روز در سال 1387 در عصر روز چهارشنبه 29 خردادماه در محل تالار اجتماعات نشر فرزان روز با حضور نويسندگان، محققان و شخصيت‏هاى برجسته فرهنگى و ادبى برگزار شد.

 در اين مراسم احمد اقتدارى درباره «خليج فارس، گذشته، اكنون و آينده» سخنرانى خود را ارائه كرد.

 در ابتداى اين نشست على دهباشى ضمن بررسى اهميت مسأله خليج فارس در موقعيت كنونى از احمد اقتدارى بعنوان پژوهشگرى كه نيم قرن از عمر خود را صرف پژوهش‏هاى مسايل خليج فارس كرده است ياد كرد.

 دهباشى در بخشى از صحبت‏هايش چنين گفت:

 «شايد اغراق نباشد اگر بگويم كه امروز در دنياى تحقيقات و مطالعات درباره جنوب ايران و خليج فارس آقاى اقتدارى مانندى ندارند و كارهايشان فوق‏العاده ارزشمند است. بيش از نيم قرن مطالعات ايشان و آثارشان گواه اين مدعاى بنده است.

 استاد اقتدارى در شهرِ لار فارس متولد شدند. سالها در آن مناطق تدريس كردند و رياست فرهنگ لارستان و بنادر را عهده‏دار بودند. دوره‏ايى ديگر از زندگى ايشان در كار حقوق و علوم سياسى گذشت. چند دهه از وكلاى درجه اول دادگسترى و داديار كانون وكلاى دادگسترى مركز محسوب مى‏شدند. بارها به نواحى مختلف سواحل جنوبى خليج فارس سفر كردند. نتايج اين سفرها دهها سخنرانى و مقاله در نشريات فرهنگى و تاريخى آن زمان بوده است.

 بخش مهمى از پژوهش‏هاى استاد احمد اقتدارى بصورت 28 جلد كتاب درباره خليج فارس منتشر شده است. اين كتابها درباره مسائل مختلف جامعه‏شناسى، زبان‏شناسى، تاريخ، جغرافياى تاريخى، فولكلور و آداب و رسوم و فرهنگ عامه خليج فارس و جنوب ايران است.

 فرصت نيست كه عناوين اين 28 مجلد را در اينجا بخوانم. به برخى از كتابهاى آقاى احمد اقتدارى اشاره مى‏كنم:

 1. از درياى پارس تا درياى چين‏

 2. سرزمين‏هاى شمالى پيرامون خليج فارس و درياى عمان در صد سال پيش‏

 3. بندرعباس و خليج فارس‏

 4. تاريخ مسقط و عمان و بحرين و قطر و روابط آنها با ايران‏

 5. آثار شهرهاى باستانى سواحل و جزاير خليج فارس و درياى عمان‏

 6. آئين‏هاى دريانوردى كهن در اقيانوس هند و خليج فارس‏

 7. سرگذشت كشتيرانى ايرانيان‏

 8. سفرنامه سديدالسلطنه و يادداشت‏هاى او

 9. هرموز و جنگ دريايى امام قلى‏خان‏

 10. صيد مرواريد

 11. آثار خوزستان در 2 جلد.

 همانطور كه عرض كردم فهرست آثار ايشان در زمينه خليج فارس و نواحى جنوبى ايران 28 جلد است.

 بد نيست بدانيد از ميان كتاب‏هاى آقاى اقتدارى كه در دست چاپ است سه جلد آن بزودى منتشر مى‏شود كه عبارت‏اند از :

 1. خليج فارس از ديرباز تاكنون با عنوان فرعى يكصد سال كشمكش پس از پنج هزار سال جنگ و ستيز در گاهواره تمدن‏

 2. درد، دارو، درمان در باورهاى مردم جنوب ايران و سوم: كتاب چرا ايرانيان شيعه شدند.

 سپس از آقاى اقتدارى دعوت شد كه به ايراد سخنرانى بپردازند و بعد از اتمام سخنرانى ايشان در جلسه پرسش و پاسخى به سؤالهاى علاقه‏مندان پاسخ گفتند.