One Comment

  1. 1

    مهر

    سلام
    از این که در مورد اثر برجسته ی تاگور ” گیتانجالی “شب شعری برگزار می شود خوشحال هستم که به این اثر به یاد ماندنی توجه می شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour