پنج ویدئو با یاد استاد عبدالوهاب شهیدی

استاد عبدالوهاب شهیدی در سال ۱۳۰۱ در میمه اصفهان به دنیا آمدند. از اوایل سال ۱۳۲۰ فعالیت‌های هنری خود را آغاز کردند. نوازندگی سنتور و عود را نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرده و در حوزه عودنوازی بی‌بدیل بودند. در طول سال‌هایی که در عرصه موسیقی فعالیت می‌کردند با هنرمندانی چون جلیل شهناز، فرامز پایور، علی‌اصغر بهاری، حسین تهرانی، رحمت‌الله بدیعی، حسن ناهید، محمدرضا شجریان و محمد اسماعیلی همکاری داشتند.
مجله بخارا در عصر یکشنبه بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ در کانون زبان فارسی شبی را به افتخار عبدالوهاب شهیدی برگزار کرد. در این شب استادانی همچون: ه. ا. سایه، محمدرضا شجریان، هوشنگ ظریف، محمد اسماعیلی و حسن ناهید سخنرانی کردند.