قرائت اشعار لویی آراگون به زبان فرانسه توسط حامد فولادوند و خوانش غزاله یعقوبی

یکشنبه 15 اردیبهشت 1398
شب لویی آراگون
خانه اندیشمندان علوم انسانی – تالار فردوسی