مرگ قو با گویندگی روشنک و صدای عباس مهرپویا

آلبوم مرگ قو با صدا و آهنگسازی مهرپویا در سال ۱۳۵۵ توسط شرکت کاسپین منتشر شد و دارای ۱۳ ترانه است.
همچنین مرگ قو نام ترانه ای است در این آلبوم، این ترانه بر روی شعری از مهدی حمیدی شیرازی ، در سال ۱۳۳۶ توسط عباس مهرپویا اجرا شده است.