شب نصرالله پورجوادی ، بنیان‎گذار مرکز نشر دانشگاهی برگزار شد/ شهاب دهباشی

poorjavadi EMAIL
صد و هشتادمین شب مجله بخارا به دکتر نصرالله پورجوادی اختصاص داشت که عصر پنجشنبه 13 آذرماه 1393 در محل کانون زبان فارسی برگزار شد.
علی دهباشی در ابتدای این نکوداشت از طرف مؤسسه فرهنگ معاصر، بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی، گنجینه پژوهشی ایرج افشار، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، کانون زبان فارسی ، مجله بخارا و موسسه فرهنگی ملت خیر مقدم گفت. سپس در همان ابتدای جلسه، پیش از آغاز سخنرانی‎ها مراسم رونمایی دو کتاب « آسمان جان« و « عهد الست» انجام شد.

رونمایی از دو کتاب دکتر پورجوادی ـ عکس از مجتبی سالک
رونمایی از دو کتاب دکتر پورجوادی ـ عکس از مجتبی سالک

بنا به درخواست سردبیر مجله بخارا آقایان : محمد علی موحد، داریوش شایگان، ابوالحسن نجفی، محمود دولت آبادی، بهاء الدین خرمشاهی، مهدی نوریان، سعید حمیدیان ، منوچهر انور، داوود موسایی و سیروس علی نژاد در جایگاه قرار گرفتند و رونمایی از دو کتاب توسط دکتر نصرالله پورجوادی انجام شد که تشویق حضار در سالن آن را همراهی کرد.

رونمایی دکتر پورجوادی از دو کتاب « عهد الست» و « آسمان جان» ـ عکس از مجتبی سالک
رونمایی دکتر پورجوادی از دو کتاب « عهد الست» و « آسمان جان» ـ عکس از مجتبی سالک

پس از آن علی دهباشی چنین ادامه داد: