2 Comments

  1. 1

    اسد مشرف زاده

    باسلام وسپاس از جناب دهباشی بزرگوار ،معرفی دکترداریوش شایگان وکتاب پر ارج او بخشی از معرفی فرهنگ دیرپای این سرزمین است.من ضمن تشکر آنرا دروبم باز نشر وپیوند آنرا درصفحه ام میگزارم.بادرود

  2. 2

    نسرين. محصص

    من هنوز کتاب اقای شایگان را نخواندن ام ولی این سوْال در هر صورت شاید بی جا نباشد که بپرسیم أیا این شعر دوستی ما ایرانیان کمکی هم به زندگی اجتماعی و درک أصول همنوعدوستی به طور عمومی و تأثیر مثبت در تعامل ما با یکدیگر داشته؟

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour