کتابشناسی محمود طلوعی

تألیفات:

1ـ چهرة واقعی آمریکا (چاپ 1344)

2ـ فرهنگ جدید سیاسی ـ انتشارات هفته

3ـ از لنین تاگورباچف ـ انتشارات هفته / تهران

4ـ نبرد قدرتها در خلیج فارس ـ پیک ترجمه و نشر

5ـ آفت جهانی ـ انتشارات هفته

6ـ ملتها و دولتها ـ انتشارات پرهام

7ـ بازی قدرت ـ انتشارات هفته / نشر علم

8ـ آذربایجان و نغمه‌های تازة استعمارگران ـ انتشارات هفته

9ـ جنگ خلیج فارس و آیندة خاورمیانه ـ انتشارات تهران

10ـ زن بر سریر قدرت ـ انتشارات اسپرک ـ نشر علم

11ـ نسیم آزادی ـ پیک ترجمه و نشر

12ـ ترس از انگلیس ـ انتشارات هفته

13- بهشت خیالی ـ کتاب‌سرا

14ـ داستان انقلاب ـ نشر علم

15ـ چهره‌ها و یادها ـ نشر علم

16ـ تاریخ و تصویر ـ نشر علم

17ـ پدر و پسر ـ نشر علم

18- بازیگران عصر پهلوی (دو جلد) ـ نشر علم

19ـ شاه در دادگاه تاریخ ـ نشر علم

20ـ غول افلیج ـ نشر علم

21ـ هفت پادشاه (دو جلد) ـ نشر علم

22ـ از طاووس تا فرح ـ نشر علم

23ـ صد روز آخر ـ نشر علم

24ـ صد سال، صد چهره (تاریخ قرن بیستم) ـ نشر علم

25ـ راز بزرگ ـ فراماسونها و سلطنت پهلوی (دو جلد) ـ نشر علم

26ـ دو قرن نیرنگ (داستان تلخ استعمار انگلیس در ایران) ـ نشر علم

27ـ روزی که جهان دگرگون شد (دربارة 11 سپتامبر 2001) ـ انتشارات دستان

28ـ چهرة واقعی عَلَم ـ نشر علم

29ـ آئینة تاریخ ـ نشر علم

30ـ حدیث نیک و بد (تاریخ روابط ایران و آمریکا) ـ نشر علم

31ـ زیبای تنها (سرگذشت ثریا ملکه سابق ایران) ـ نشر علم

32ـ نامه‌ها و نامها ـ نشر علم

33ـ فرهنگ جامع سیاسی ـ نشر علم

34ـ از لنین تا پوتین ـ انتشارات تهران

35ـ دانشنامة تاریخ (دوجلد) ـ نشر علم

36ـ معماهای تاریخی ـ نشر علم

37ـ بازنگری تاریخ ایران از عهد باستان تا امروز ـ انتشارات تهران

38ـ زنان نامدار ـ نشر علم.

ترجمهها

1- مأموریت در ایران (به‌قلم ویلیام سولیوان) ـ انتشارات هفته

2- غرور و سقوط (به‌قلم آنتونی پارسونز) ـ انتشارات هفته

3- توطئه در ایران (نویسندگان: برژینسکی ـ سایروس ونس) ـ انتشارات هفته

4- جنگ قدرتها در ایران (به قلم باری روبین) ـ انتشارات آشتیانی

5- بحران (به قلم هامیلتون جوردن) ـ انتشارات هفته

6- لنین بدون نقاب (به‌قلم دیوید شوب) ـ انتشارات هفته

7- چهرة واقعی هیتلر (به‌قلم جان تولند) ـ انتشارات هفته

8- فرار از ایران (به‌قلم کن فولت) ـ انتشارات آشتیانی

9- افسانه و حقیقت دربارة مائو (به قلم گروهی از نویسندگان) ـ انتشارات هفته

10- بت‌ شکسته (به قلم آرتور کوستلر و دیگران) ـ انتشارات هفته

11- ایرانیان در میان انگلیسی‌ها (به قلم دنیس رایت) ـ انتشارات آشتیانی

12- سقوط 84 (به قلم گروهی از نویسندگان) ـ انتشارات هفته

13- یالتا يا تقسیم جهان (به قلم آرتور کنت) ـ انتشارات هفته

14- عشق رییس جمهور (به قلم پاتریک آندرسون) ـ انتشارات هفته / نشر علم

15- قدرت و زندگی (به قلم ژیسکاردستن) ـ پیک ترجمه و نشر

16- کاترین کبیر (نویسندة زویا اولدنبورگ) ـ انتشارات تهران

17- خاطرات دو سفیر (نویسندگان ویلیام سولیوان و آنتونی پارسونز) ـ تجدید چاپ با تجدید‌ نظر و اضافات ـ نشر علم

18- تمدن درخشان ایرانیان (به قلم ماریا بروسیوس) ـ انتشارات تهران

19- زنان در ایران باستان (به قلم ماریا بروسیوس) ـ انتشارات تهران

20- یک زن و هزار سودا (خاطرات باربارا والترز) ـ نشر علم

 

ترجمه و نگارش ـ گردآوری

1ـ غولهای قرن‌ ـ نشر علم

2ـ پیوستن و گسستن ـ انتشارات تهران

3ـ خواندنی‌های تاریخی ـ انتشارات دستان/ نشرعلم

4ـ خواندنیهای قرن ـ نشر گفتار

5ـ نابغه یا دیوانه (ناگفته‌ها دربارة صادق هدایت)ـ نشر علم

6ـ مصدق در پیشگاه تاریخ ـ نشر علم

 

ویرایش

1ـ من و برادرم (خاطرات اشرف پهلوی) ـ نشر علم

2ـ رازهای ناگفته (خاطرات اردشیر زاهدی) ـ نشر علم

3ـ خاطرات دکتر مظفر بقائی کرمانی ـ نشر علم

4ـ هرچه کاشتیم درو کردیم (خاطرات هوشنگ پیرنظر) ـ نشر علم

5ـ از تزار تا شاه (خاطرات سپهبد امان‌الله جهانبانی) ـ نشر علم

 

بعضی از این آثار به اسامی مستعار منتشر شده است.