فهرست 71

شماره هفتاد و یک مجله بخارا با تصویری از دکتر محمد امین ریاحی

آنچه در این شماره می­ خوانید:

سرمقاله‏

گوشه امن / دكتر هوشنگ دولت‏آبادى  8

فلسفه‏

نويسندگان و ايده‏ئولوژى / جرج ارول / دكتر عزت‏الله فولادوند  17

ياد استاد

سيره استاد ما اديب  / دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى  32

نقد ادبى‏

زياد و كم گوگول / احمد اخوت  64

ايرانشناسى‏

تازه‏ها و پاره‏هاى ايرانشناسى (63) / ايرج افشار  75

باريابى نزد امپراطور ژاپن پس از يك قرن / دكتر هاشم رجب‏زاده   134

مشكلات مطالعه تاريخ جهان و ايران باستان / دكتر تورج دريايى / سيما سلطانى 148

ايرانشناسى و تاريخ از فراسوى آبها / خداداد رضاخانى  151

معرفى نشريه مطالعات ايرانى به سردبيرى دكتر كاتوزيان / ياسمين ثقفى  161

تاجيكستان‏

معرفى كتابها و نشرياتى از تاجيكستان / مسعود عرفانيان   170

تاريخ‏

تاريخ، خاطره، افسانه /  دكتر احمد اشرف  180

كتاب و كتابخوانى‏

تاريخ نشر كتاب در ايران (3) / عبدالحسين آذرنگ  194

آويزه‏ها

آويزه‏ها (6) / ميلاد عظيمى   210

گفتگو

درباره روشنفكرى دهه چهل /  گفتگو با دكتر محمد صنعتى / سيروس على‏نژاد 228

داستان‏

على مردان خان (اثر منتشر نشده) /  همايون صنعتى  262

شعر جهان‏

جنگل / ميروسلاو هلوب / پرويز امين‏زاده  268

از روزهاى كودكى / هرمان هسه / دكتر على غضنفرى     270

پندى به خودم / لوييس اردريچ / سيما سلطانى     271

شعر فارسى‏

براى كه؟ / محمد ابراهيم باستانى پاريزى  274

نگو هيچكس نيست / سيروس شميسا    275

هفت شعر از شهزاده سمرقندى    276

حيرت! / حسين اكبرى (سَمن)  284

بخارايم / مريم يادگاروا  285

به كجا بايد پناه برد؟ / حسن گل محمدى (فرياد)  287

بخارا / سلامت رجبوا   288

سبز قباى اميد / حسن نيكبخت   289

حكايت قلم‏

با قلم زندگى كردن  (به همراه طرحها) /  كامبيز درم‏بخش  291

در غرب چه خبر؟

در غرب چه خبر؟ (49)  /  مهندس ايرج هاشمى‏زاده  300

سينما

معنى سينما  /  فيليپ دولرم / افشين معاصر    314

گزارش‏

گزارش كنفرانس ميراث عمر خيام در دانشگاه ليدن (هلند) /  على دهباشى  317

گزارش بزرگداشت فردوسى در كانون زرتشتيان تهران  /  سحر كريمى‏مهر  352

عصر پنجشنبه‏ها در بخارا

گفتگو با على محمد افغانى در عصرپنجشنبه‏هاى بخارا  / ساناز چيت‏ساز  363

گفتگو با روح‏انگيز شريفيان در عصرپنجشنبه‏هاى بخارا / شهاب دهباشى   370

بررسى و نقد كتاب‏

سخنى درباره ايرج ميرزا / دكتر ناصرالدين پروين  377

غريبانه‏هاى سياسى بازمانده‏هاى چپ  / مجيد يوسفى  387

دايرةالمعارف كتابفروشى در ايران /  مسعود عرفانيان   394

حكايت دو برادر در دربار شاه عباس صفوى / سحر مازيار   401

يادداشتى در معرفى لوح مطبوعات فارسى / محمد گلبن   408

مرثيه خوان دل ديوانه… / كاوه گوهرين   413

پيروزى اراده (نقد كتاب آلبوم خاطرات) / جواد ماهزاده   415

ياد و يادبود

در سوگ امان قرشى / دكتر مازيار بهروز   422

از اينجا و آنجا

از اينجا و آنجا … درباره درگذشت دكتر محمد امين رياحى – خاموشى اسماعيل فصيح – تجديد چاپ دوره بيست ساله راهنماى كتاب و نقل مقدمه ايرج افشار به همين مناسبت از چاپ جديد – درگذشت جلال كسروى در گفتگو با بزرگ حيدرى نورى – گزارش مراسم رونمايى كتاب «بر بال بحران» – گزارش مراسم انتخاب روزنامه‏نگاران برتر سال 1387 / على دهباشى  427