یادداشتی دربارۀ عصر پنجشنبه ها در بخارا

بعد از توقف عصر چهارشنبه­ها در « کافه تیتر» و « شب­های بخارا» به هر جا که رفتیم نتیجه­ای نگرفتیم. از امکان فرصت حضور در آخرین ماه­های دفتر مجلۀ بخارا بهره بردیم و جلسات « عصر پنجشنبه­ها در بخارا» را آغاز کردیم . در این نشست­ها شخصیت­های ادبی و فرهنگی دعوت ما را پذیرفتند و در هر عصر پنجشنبه پذیرای دوستداران خود شدند.

تا امروز که یادداشت می­ نویسیم میزبان این شخصیت­ های ادبی، هنری و فرهنگی بودیم : هوشنگ ماهرویان ـ محمدعلی همایون کاتوزیان ـ فاطمه معتماد آریا ـ جمشید ارجمند ـ دکتر عزت­الله فولادوند ـ سیمین بهبهانی ـ میشل کویی­ پرس ـ دکتر هاشم رجب­زاده ـ محمود دولت­ آبادی ـ پیروز سیار ـ دکتر ژاله آموزگار ـ علی محمد افغانی ـ دکتر شهریار عدل ـ پری زنگنه ـ دکتر حسن کامشاد ـ ناهید طباطبائی ـ دکتر محمد تقی غیاثی ـ گلی ترقی ـ مازیار بهروز و دکتر حسن عشایری .

متن آنچه در این جلسات گذشته را بتدریج از شمارۀ قبل آغاز کردیم و در این شماره و در آینده پی خواهیم گرفت.

محمود دولت آبادی از وجوه ناشناختۀ داستان های شاهنامه و زبان قصه گویی فردوسی گفت ـ عکس از ستاره سلیمانی

سیمین بهبهانی از اهمیت مطالعه متون کلاسیک نثر و نظم فارسی برای جوانان صحبت کرد ـ عکس از ستاره سلیمانی

       

دکتر حسن عشایری از رابطۀ مغز و خلاقیت هنری گفت             دکتر شهریار عدل دربارۀ ثبت آثار میراث فرهنگی و نخستین فیلم های ایرانی در قبل از مشروطیت گفت.

دکتر میشل کویی پرس از ساختار تأویل و تفسیر و ترجمۀ سورۀ مائده گفت ـ عکس از علی دهباشی

دکتر ژاله آموزگار از اهمیت مطالعه اسطوره های ایرانی گفت ـ عکس از ستاره سلیمانی

       

دکتر هاشم رجب زاده از ایرانشناسی در ژاپن گفت.                                         پری زنگنه از تجربه نگارش کتاب « آنسوی تاریکی » در سالهای اخیر گفت.

دکتر محمدحسن لطفی در عکس دیده می شود ـ عکس از ستاره سلیمانی

پری زنگنه از اهمیت موسیقی در زندگی انسان ها صحبت کرد ـ عکس از ستاره سلیمانی

دکتر حسن کامشاد از خاطرات خود با شاهرخ مسکوب و عضویتش در حزب توده گفت.

ناهید طباطبائی از شیوۀ داستان نویسی معاصر گفت. لوسیل مارتین در عکس دیده می شود.

       

فیصل باشچی از ترکیه و سوباژ کومور از هندوستان در دیدار با ناهید طباطبائی     از راست: سوباژ کومور از هندوستان ـ فیصل باشچی از ترکیه ـ ناهید طباطبائیی ـ سهراب محمدی ـ اوسیل مارتین از

( عکس از علی دهباشی)                                                                           فرانسه ـ باستیان زولینو از اندونزی ـ رستم آقا محمد اف از تاجیکستان ( عکس از علی دهباشی ) 

علی محمد افغانی از تجربه نگارش نخستین رمان خود « شوهر آهو خانم » گفت . ( عکس از ستاره سلیمانی )