فهرست بخارا 66 ، مرداد ـ شهریور 1387

 روی جلد بخارا 66

سرمقاله

علم و جهل / دكتر هوشنگ دولت‏آبادى 10

نقد ادبى

خويشكارى فردوسى / دكتر ژاله آموزگار 19

خيام : شاعر لحظه‏ هاى برق آساى حضور / دكتر داريوش شايگان / نازى عظيما 30

ديدرو و ژاك قضا و قدرى / مينو مشيرى 46

مويه‏ هايى به ياد كشور جم (در شناخت اديب‏ الممالك فراهانى) / كاميار عابدى 52

زبانشناسى

رابطه زبان و تفكر / دكتر محمدرضا باطنى 62

سياست

تروتسكى و تراژدى / جورج استاينر / دكتر عزت‏الله فولادوند 77

پژوهش

هويت ايرانى به سه روايت / دكتر احمد اشرف 110

تاريخ

بهرام چوبين در كجا كشته شد؟ / همايون صنعتى 129

ايرانشناسى

تازه و پاره ‏هاى ايرانشناسى (59) / ايرج افشار 146

گزارش همايش خليج فارس در نشر فرزان روز 248

خليج فارس، گذشته، اكنون و آينده / احمد اقتدارى 250

گفتگو با شهريار عدل درباره ماجراى حراج كريستى و بازار… / غزال صادقى 268

مجله مطالعات ايرانشناسى / زهرا استادزاده 279

تاجيكستان

كتابها و نشرياتى از تاجيكستان (8) / مسعود عرفانيان 287

يادداشتهايى از ژاپن

از چشمه خورشيد (19) (يادداشتهايى از ژاپن) / دكتر هاشم رجب‏زاده 309

از نگاهى ديگر

اين مردم نازنين / رضا كيانيان 325

شعر جهان

زيبايى مرگ / جبران خليل جبران / على اسديان 332

شعر فارسى

بيزارم از جدال / سيمين بهبهانى 337

تو رودكى را اى ماهرو كنون بينى / دكتر سيروس شميسا 339

عرصه هفت فلك / پروين دولت‏ آبادى 342

ديگر نمى‏گويم بمان / فاطمه ابطحى 343

غزال بخت من / دكتر تورج رهنما 344

تازيانه / مهندس حسين اكبرى (سمن) 346

جدايى / خسرو شافعى 347

ساختگى / شيدا ديّانى 348

انتظار / احمد نجاتى 349

شبيخون عشق / حسين اسماعيلى (ساكت) 351

رقص آرزو / حسين بوشهرى 352

سكوت / على سرورى 353

دعاى عشق / مهناز حميدى 354

آويزه‏ ها

آويزه‏ ها (3) / ميلاد عظيمى 356

گفتگو

برادر جوان مرگ در خاطره خواهر كهنسال (گفتگو با بهجت اسفنديارى)

/ انوش صالحى 373

خاطرات

تفننى در سطح عالى / سيد محمد على شهرستانى 388

پرياى من / فاطمه ابطحى 393

گزارش

گزارش مراسم شب جان كيج / ثريا حكيمى 399

نگاهى به زندگى جان كيج / على دهباشى 399

تجربه و تصادف / پيمان سلطانى 401

جان كيج و موسيقى / نادر مشايخى 404

سومين دوره جايزه روزنامه‏ نگارى دكتر مهدى سمسار «اميد» / مهسا اطمينانى 408

تجربه داستان‏نويسى محمد محمدعلى در شب تجربه / رسانا شيرشكار،

فرنوش صميمى 411

گزارش كنفرانس طلوع رنسانس ايرانى در دانشگاه آكسفورد / على دهباشى 420

گزارش نمايشگاه كارت پستال‏هاى مشروطه در تهران 441

بررسى و نقد كتاب

دوست يا دشمن؟! (نگاهى به خاطرات علم) / محمود طلوعى 445

در باب شكستن (نقد كتاب گفتگو با كوروش لاشايى) / هوشنگ ماهرويان 490

معرفى اولين اطلس قرآن به زبان فارسى / دكتر محمد حسن گنجى 514

ايستاده بر باروى شهر ويران (بررسى مجموعه مقالات دكتر خالقى) /

فرشاد قربانپور 517

«يك قصه بيش نيست اما…» (معرفى كتاب دكتر محمد استعلامى) /

سحر مازيار 520

رازهاى عاشقانه / ترانه مسكوب 523

زندگى و آثار گوته / بهروز شادلو 527

ساعات با ارزش زندگى وولف / ديان دومارژرى / سحر كريمى‏مهر 529

كاشف ريتم‏هاى شاعرانه / عليرضا يزدانى 533

ويرجينيا وولف و قصه‏ هاى كوتاه / ترانه مسكوب 541

درباره شاخه‏ هاى شوق (جشن‏نامه خرمشاهى) / محمد گلبن 545

ياد و يادبود

مادر زمين (در سوگ پروين دولت‏ آبادى) / سهيلا حقيقت (دولت‏ آبادى) 549

اسارت در دنياى شاعرانه كلمات (درباره نادر ابراهيمى) / حسن ميرعابدينى 551

به ياد اسماعيل صارمى / سروش مصفا 555

يادى از منوچهر صفا 557

درگذشت صمد سردارى‏نيا559