دیدار و گفتگو با دکتر سعید فیروزآبادی

 

یکصد و سی ونهمین جلسه از سلسله نشست های صبح پنجشنبه مجله بخارا اختصاص دارد به دیدار و گفتگو با دکتر فیروز ابادی که ساعت نه صبح پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ در خانه گفتمان شهر (وارطان ) برگزار می شود.
دکتر سعید فیروزآبادی مترجم ، نویسنده و فرهنگ نگار در تهران متولد شده و دارای دکتری زبان و ادبیات المانی است
و چهره علمی شناخته شده در مراکز دانشگاهی است و عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته زبان و ادبیات آلمانی، ایرانشناسی و ادبیات تطبیقی. مترجم آثاری از آنه ماری شیمل، فریدریش نیچه، آنه ماری شوارتسنباخ، گوته، هسه، برت فراگنر، دانیل کلمان، رباعیات عمر خیام و مولف واژه نامه پایه زبان آلمانی، فرهنگ بزرگ آلمانی – فارسی لانگنشایت، دستور زبان آلمانی، بازتاب ادبیات آلمانی در ایران، پانزده گفتار درباره ترجمه. هجده سال همکاری و سپس سرپرستی طرح جامع فرهنگ خاورشناسان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انتشار این مجموعه در هشت جلد. دبیر مجموعه کتابهای بزرگان اندیشه و هنر در نشر پارسه. نگارش مقاله در نشریاتی همچون بخارا، دانشنامه زبان و ادب فارسی (فرهنگستان)، سردبیری و عضویت در نشریه¬های علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور. در این نشست دکتر فیروز ابادی ضمن سخنرانی به سوالات دانشجویان و علاقمندان ادبیات المانی زبان و تر جمه های منتشر شده پاسخ خواهند داد.
میدان فلسطین . طالقانی غربی . ضلع جنوبی خیابان طالقانی . پلاک ۵۱۴ خانه گفتمان شهر (وارطان ).

دیدار و گفتگو با دکتر سعید فیروز ابادی

یکصد و سی ونهمین جلسه از سلسله نشست های صبح پنجشنبه مجله بخارا اختصاص دارد به دیدار و گفتگو با دکتر فیروز ابادی که ساعت نه صبح پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ در خانه گفتمان شهر (وارطان ) برگزار می شود.
دکتر سعید فیروزآبادی مترجم ، نویسنده و فرهنگ نگار در تهران متولد شده و دارای دکتری زبان و ادبیات المانی است
و چهره علمی شناخته شده در مراکز دانشگاهی است و عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته زبان و ادبیات آلمانی، ایرانشناسی و ادبیات تطبیقی. مترجم آثاری از آنه ماری شیمل، فریدریش نیچه، آنه ماری شوارتسنباخ، گوته، هسه، برت فراگنر، دانیل کلمان، رباعیات عمر خیام و مولف واژه نامه پایه زبان آلمانی، فرهنگ بزرگ آلمانی – فارسی لانگنشایت، دستور زبان آلمانی، بازتاب ادبیات آلمانی در ایران، پانزده گفتار درباره ترجمه. هجده سال همکاری و سپس سرپرستی طرح جامع فرهنگ خاورشناسان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انتشار این مجموعه در هشت جلد. دبیر مجموعه کتابهای بزرگان اندیشه و هنر در نشر پارسه. نگارش مقاله در نشریاتی همچون بخارا، دانشنامه زبان و ادب فارسی (فرهنگستان)، سردبیری و عضویت در نشریه¬های علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور. در این نشست دکتر فیروز ابادی ضمن سخنرانی به سوالات دانشجویان و علاقمندان ادبیات المانی زبان و تر جمه های منتشر شده پاسخ خواهند داد.
میدان فلسطین . طالقانی غربی . ضلع جنوبی خیابان طالقانی . پلاک ۵۱۴ خانه گفتمان شهر (وارطان ).