شب داستان کوتاه

 

به مناسبت انتشار کتاب ” خاطرات گمشده ” مجموعه داستان کوتاه توسط انتشارات نظام الملک شبی از شبهای بخارا به رونمایی و بحث درباره این کتاب اختصاص یافته که در ساعت پنج پنجشنبه، سيزدهم تيرماه ۱۳۹۸ ، در خانه گفتمان شهر(وارطان) برگزار مي شود؛ در اين مراسم، كوروش اسدالله پور به تاريخچه داستان كوتاه در ايران و همچنين ورود داستان نويسي مدرن به ايران خواهند پرداخت و پس از آن، دكتر مهدي حجواني در خصوص داستان كوتاه ايراني و همچنين بحران امروزي آن سخن خواهند راند؛ سپس مهناز خواجه پور، از دغدغه هاي يك داستان نويس خواهند گفت و در انتها شهرزاد آذرپور ضمن رونمايي از كتاب مجموعه داستان هاي كوتاه خاطرات گمشده، از ديدگاه يك ناشر، از مسئله داستان نويسي سخن خواهند گفت. همچنين در اين مراسم كه براي عموم آزاد است، قطعه “خاطرات الحمراء” توسط سينا خلج با گيتار كلاسيك اجرا خواهد شد.
نشاني: خانه گفتمان شهر، ميدان فلسطين، طالقاني غربي، پلاك514