One Comment

  1. 1

    خسرو باقری

    تنها کسی که دستی در ترجمه یا تالیف دارد شاید بداند که استاد بهمن فرزانه به چه کار سترگی دست زده است. انسان باور نمی کند که کسی بیش از نیم سده در ایتالیا زیسته و این همه آثار ارزشمند در زبان فارسی آفریده باشد. بهمن فرزانه ها نماد میهن دوستی و مردم گرایی در عمل هستند.
    از آقای دهباشی و مدرسه ایتالیائی ها که با احترام از بهمن فرزانه یاد و از دوستداران او پذیرایی کردند. متشکریم. آرزو می کنیم روابط فرهنگی میان ملت های ایران و ایتالیا باز هم بیشتر گسترش یابد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour