مرور برچسب

شیهای بخارا

شب قهار عاصی

ششصد و هشتاد و پنجمین شب از شب‌های بخارا به بزرگداشت قهار عاصی، شاعر نام‌آشنای زبان فارسی در افغانستان اختصاص…