مرور برچسب

شب ولفانگ آمادئوس موتسارت

شب موتسارت

گزارشى از «شب موتسارت» در نشر ثالث و سرانجام موسيقى، كه به زبان واسطه‏اى نياز ندارد و خود ترجمان خويش است،…