مرور برچسب

شب سفر ادبی

شب سفر ادبی

فردا پنجشنبه هفتم بهمن ساعت پنج بعد از ظهر شب سفر ادبی در محل کانون زبان فارسی برگزار می شود. این نشست ادبی با…