سخنان استاد محمدرضا شجریان در شب نکوداشت استاد عبدالوهاب شهیدی

سخنان استاد محمدرضا شجریان
در شب نکوداشت استاد عبدالوهاب شهیدی
که به همت علی دهباشی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ در ذیل دویست و سومین شب از شبهای مجله فرهنگی هنری بخارا در کانون زبان فارسی در تهران برگزار شده است.
سخنان او درباره بزرگان موسیقی ایران و نیز ارج نهادن به تلاشهای علی دهباشی شنیدنی است.