شب فرخی یزدی در شهر یزد

 

محمّد فرّخی یزدی به سال 1264 ش در شهر یزد به دنیا آمد. از کودکی با رنج و ستم آشنا شد. وی در1290 ش از دست مستبدان یزد به تهران فرار کرد و به آزادیخواهان آن دیار پیوست و درکنار آنان به فعّالیّت‌های مبارزاتی و مطبوعاتی ادامه داد.
فرّخی در دوم شهریور1300 ش نخستین شمارۀ روزنامۀ طوفان را چاپ کرد؛ روزنامه‌ای که بیش از 15 بار به دلیل چاپ مقالات تند و اشعاری در ستایش از آزادگی و آزاد مردان و مبارزه با بی‌قانونی دولت‌های وقت توقیف شد. وی در 11مرداد 1307ش، نمایندۀ مردم یزد در مجلس شورای ملّی شد و در گروه اقلیّت مبارز قرار گرفت و بارها از سوی نمایندگان فرمایشی دولت پهلوی در مجلس کتک خورد. فرّخی در بهمن 1307ش به ناچار مجلّۀ طوفان هفتگی و روزنامۀ طوفان را تعطیل کرد.
از فرّخی یزدی به غیر از دورۀ روزنامۀ طوفان و مجلّۀ طوفان هفتگی، مجموعه اشعار و کتابی به نام فتح نامه برجای مانده است. و اگر روزی پرونده‌های او در زندان‌های قصر و شهربانی پیدا شود، دفتری تازه از مبارزات سیاسی او گشوده خواهد.
سرانجام درسحرگاه 24 مهر 1318 ش با تزریق آمپول هوا بوسیلۀ پزشک احمدی و با همکاری چند زندانبان در حمّام زندان شهربانی به زندگی‌اش پایان دادند.
شب فرّخی یزدی با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری یزد، انجمن اهل قلم استان یزد، خانۀ صلح و اندیشه، دانشگاه یزد و خانۀ مطبوعات یزد برگزار می‌شود.
سخنرانان: دکتر بهرام پروین گنابادی، علی دهباشی، حسین مسرّت، هومن ظریف، ونوس عامری.
همراه با نمایش فیلم مستند فرّخی یزدی به کارگردانی هومن ظریف. و رونمایی از کتاب پیشوای آزادی نوشتۀ حسین مسرّت.
زمان: چهارشنبه ۲۵ مهر 1397، ساعت 7 عصر.
مکان: یزد. خیابان ایرانشهر، سینما دانش‌آموز یزد.