ابوالعباس ایرانشهری و جهان ایرانی

 

چهارمین نشست از سلسله نشست های جهان ایرانی درساعت پنج بعد از ظهر یکشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۷ در خانه گفتمان شهر (خانه وارطان) واقع در میدان فلسطین . خیابان طالقانی غربی. پلاک ۵۱۴ برگزار می شود.
در این نشست دکتر نصرالله پورجوادی درباره ” ابوالعباس ایرانشهری وجهان ایرانی ” سخنرانی خواهند کرد و در بخش پایانی به پرسش های دانشجویان و دیگر شرکت کنندگان پاسخ خواهند گفت.
شاهنامه فردوسی که سند ملیّت ایرانی است در زمانی سروده شد که قومیّت عرب می کوشید تا فرهنگ و زبان و اسطوره های خود را به ایرانیان تحمیل کند. فردوسی اگر چه پیام رسول الله(ص) و ولایت علی بن ابی-طالب را پذیرفت، ولی حاضر نشد فرهنگ نیاکان خود را از دست بدهد. امّا دو قرن پیش از فردوسی اندیشمندان و نویسندگانی چند کوشیده بودند تا از سرکوب فرهنگ ایرانی توسط دشمنان آن جلوگیری کنند. یکی از این اندیشمندان ابوالعباس ایرانشهری بود که در قرن سوم سعی کرد در عین پذیرش اسلام، معارف دینی را به زبان پارسی و در قالب اسطوره¬های ایرانی به هم میهنان خود عرضه کند. ایرانشهری اولین فیلسوفی بود که درصدد برآمد تا دیانت اسلامی را با تفکّر فلسفی ایرانشهری بیامیزد. کوشش او نظیر کوشش فیلون اسکندرانی بود که سعی داشت دیانت یهودی را در لباس فلسفة یونانی درآورد.