شب صلح و شاهنامه

 

مجله بخارا که پیش از این شبهای متعددی را به زمینه های گوناگون شاهنامه اختصاص داده است اینک یکی از شب های خود را به بررسی رابطه صلح و شاهنامه اختصاص داده و با همکاری انجمن ملی مطالعات صلح ایران این نشست را در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند.
شاهکار حماسه ملی ایرانیان سرشار از نشانه های صلح دوستانه است. واکاوی آن نشانه ها و تطبیقشان با نظریات دانشورانه صلح هم راهگشای تبیین صلح دوستی بر مبنای اندیشه ایرانی است و هم گامی بلند در شاهنامه شناسی روشمند و دقیق.
بر این اساس شب صلح و شاهنامه روز سه شنبه دوازدهم تیر ماه از ساعت 17 در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با سخنرانی ابوالفضل خطیبی، سجاد آیدنلو، علی دهباشی و جواد رنجبر درخشی لر و شاهنامه خوانی سامره مفتون و نمایش فیلم مستند برگزار می شود.
نشانی: تهران، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، تالار فردوسی