شب دکتر حسن حاج سید جوادی

شب دکتر حسن حاج سید جوادی

به مناسبت درگذشت استاد دکتر حسن حاج سید جوادی از سوی خانواده ایشان با همکاری مجله بخارا شبی را در کانون زبان فارسی با حضور دوستان و همکاران مطبوعاتی و نویسندگان در ساعت پنج ونیم یکشنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۷ برگزار می شود.
دکتر حسن حاج سید جوادی فارغ التحصیل رشته ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس هستند. پس از بازگشت به ایران در روزنامه فرانسوی زبان ژورنال دو تهران و روزنامه اطلاعات مقالات بسیاری از ایشان منتشر شد. وبیش از ده تالیف و ترجمه نمودند.
درشب دکتر حسن حاج سید جوادی استادان: دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد خرمشاهی، دکتر احمد کتابی، دکتر محمد جعفریان و دکتر الهیار خلعتبری سخنرانی خواهند کرد.
یکشنبه سوم تیرماه ۱۳۹۷.ساعت پنج ونیم بعد از ظهر.
خیابان ولی عصر . سه راه زعفرانیه. خیابان عارف نسب . پلاک ۱۲ . کانون زبان فارسی(بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار)